Samma placering som förra året Göteborg hamnar på åttonde plats när tidningen Aktuell hållbarhet listar hur bra kommunerna är på miljöarbete. “Det är högt, men vi kan fortfarande bli bättre förstås”, kommenterar Kristofer Palmestål, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Det är tolfte året som tidningen Aktuell hållbarhet granskar kommunernas miljöarbete. Den baseras på en enkät med 21 frågor och två följdfrågor till kommunerna men också på statistik från elva offentliga källor, som Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån, SCB. Nytt för i år är att klimatstatistik tagits med.

Av Sveriges 290 kommuner hamnar Göteborg på plats åtta. Det är samma placering som förra året.

– Vi har legat runt tio-i-topp ganska många år. Vi har 9,7 i snittplacering, säger Kristofer Palmestål, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Staden har arbetat med miljöfrågor länge, redan innan lokala miljömål och ett lokalt klimatmål togs fram 2008.

– Vi har försökt att jobba strategiskt och systematiskt med miljöprogram, klimatprogram och en rad andra sätt med flera olika nätverk i staden.

Hur jobbar Göteborgs Stad för att klättra ännu högre i rankingen?

– Vi gör ju ett omtag nu i hur vi arbetar i och med arbetet med vårt nya miljö- och klimatprogram. Dels vill vi sätta en ny ambitionsnivå till 2030 och dels vill vi skapa ett nytt arbetssätt med ett kommungemensamt miljöledningssystem och nya strategier i miljö- och klimatprogrammet.

Vad betyder rankingen för staden?

– Det är skönt att ha en oberoende bekräftelse på att staden jobbar på bra och att vi ligger bra till i jämförelse med andra. Det kan också vara inspirerande att se vad de andra kommunerna gör. Vi tittar på rankingen på de som hamnar högt där, och många av dem träffar vi också i olika sammanhang. Det är ett väldigt brett fält att jobba inom med miljö- och klimatfrågor och det finns alltid saker att lära sig och saker att utveckla, säger Kristofer Palmestål.