”Solklar vinnare”. Göteborg är klart bäst av landets fem storstäder på stadsodling. Tidningen Allt om Trädgård har utsett Göteborg till ”solklar vinnare”. Malmö kom tvåa och de andra tre – Stockholm, Uppsala och Linköping – delar tredjeplatsen.

Allt om Trädgård konstaterar att Göteborg är den enda av de fem städerna som tagit fram konkreta riktlinjer för stadsodling och som också arbetar praktiskt med frågan.

– Vi är förstås jätteglada och stolta, säger Annette Gustavsson, projektledare för stadsnära odling på fastighetskontoret.

Extra miljoner till stadsnära odling
Fastighetskontoret har fått sju extra miljoner kronor per år för att kunna arbeta med stadsnära odling, oftast i samarbete med park- och naturförvaltningen och med odlarföreningar.
406C.jpg

Annette Gustavsson gläds åt att Allt om Trädgård prisar Göteborg för att ha en långsiktig strategi på området, något som är unikt i landet.

– Väldigt roligt, det här är ju en medveten satsning. Vi på stadsnära odling på fastighetskontoret är bara en del i en stor helhet i kommunen.

– I Göteborg är odlingen snarare ett medel än ett mål. Odling kan ju användas för att nå många politiska mål: att skapa nya mötesplatser, semestra hemma, integration, trygghet, säger Annette Gustavsson.

Intresset är stort
Sedan mars 2012 har stadsnära odling i Göteborg ett inriktningsdokument. Här framgår att projektet ska arbeta bland annat med att öka antalet odlings- och kolonilotter, att se till att odlingsfrågan finns med redan från början i nya bostadsprojekt och att dela ut ekonomiska bidrag till föreningar som vill förverkliga odlingsprojekt.

– Vi tar hand om frågan och bereder både den och själva marken, men när det finns en förening och marken är iordningsställd, då lämnar vi över till föreningen, säger Annette Gustavsson.

Intresset och nyfikenheten är stort.

– Vi matar ut nya områden hela tiden, alltså lämnar över odlingar till föreningar.