Våren är här och då är det dags för städning i Göteborg. Nästa vecka går starten för årets städning som sker i tre steg: Stora vårstädningen, citystädningen och skolornas vårstädning – som ser ut att bli rekordstor i år.

På måndag, 10 mars, börjar 16 extrainsatta arbetslag från park- och naturförvaltningen och fastighetskontoret att röja upp i hela stan. Omkring 2.500 säckar med skräp, glas och plast kommer att fyllas, nästan 20 skrotlass och 300 kilo riskavfall kommer att fraktas bort.

Samkör med Vägverket

Utsatta platser får en särskild uppsnyggning.

– Arbetslagen kommer att jobba med storstädning ute i alla stadsdelar, säger Ingvar Brattefjäll, ansvarig för Trygg, vacker stad på park- och naturförvaltningen.

– Vi har gjort en planering område för område efter att ha analyserat var det är mest skräpigt, oftast i kanten till grönområden där folk brukar tjuvtippa skräp.

Liksom tidigare samkörs vårstädningen med Vägverket som städar slänter och vägrenar längs stora leder samt Banverket som gör snyggt längs järnvägsspår. Senast den 30 april ska även gator och cykelbanor i centrala stan ha spolats och sand forslats bort.

TÄNK-kampanjen ska minska nedskräpning

Vårstädningen pågår i tre veckor och sträcker sig över påsk. Nästa insats blir 16 april, då går startskottet för citystädningen då företagare, politiker och representanter från kommunen går ut med kvasten och sopar gator och torg.

Aktionen med Citystädningen är årets första inslag i TÄNK, kampanjen som uppmanar göteborgare att hjälpa till och minska nedskräpningen i stan.

– Då städar vi Avenyn och innerstan tillsammans, bland annat för att manifestera mot nedskräpningen. Vi behöver få en beteendeförändring till stånd, att man inte slänger skräp rakt upp och ner, utan i stället hjälper till att städa, säger Ingvar Brattefjäll.

15.000 barn hittills anmälda till skolornas vårstädning

Ytterligare ett initiativ går av stapeln 19 april. Då går alla stadsdelar på Hisingen ihop och städar ön tillsammans med föreningar och boende.

Göteborgs skolbarn är som tidigare med på noterna. Med start i april genomförs för sjätte året i rad skolornas vårstädning där omkring 45.000 barn och elever i grundskolan beräknas delta i städningen kring sina närmiljöer samtidigt som de får lära sig mer om skräp och återvinning i undervisningen.

Anmälningarna från skolorna pågår för fullt och är idag uppe i mer än 15.000 barn och elever från över 150 skolor.