Samarbete mellan 100 svenska kommuner. Tillsammans med över 100 kommuner samt vatten- och avloppsorganisationer i Sverige ska Göteborgs Stad samordna sin kommunikation om vattenanvändning. Målet är att öka vår kunskap om vattnets värde och minska konsumtionen.   

Tillgång och produktion av vatten skiljer sig åt mellan kommuner. Samtidigt lever många sina liv över kommungränserna. Du kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har sommarstuga i den tredje. Att situationen och budskapet kring vår vattenanvändning kan skifta är inte bra ur miljösynpunkt.

− I Göteborg har vi till exempel gott om vatten. Men det betyder inte att vi kan slösa med det. Risken är stor att det blir ett förhållningssätt som du tar med dig även till andra kommuner. Till exempel kan du ha en sommarstuga där det ofta råder vattenbrist, säger Josefin Lundberg Abrahamsson, avdelningschef på dricksvattenproduktion på Kretslopp och vatten.

Hon menar att det är viktigt att budskap kring vattenanvändning och uppmuntran om att spara vatten är lika oavsett var du befinner dig.

”En resurs som inte är oändlig”

Det är också bakgrunden till att Göteborgs Stad inlett ett samarbete med drygt 100 kommuner samt vatten- och avloppsorganisationer i Sverige. Tillsammans ska parterna samordna kommunikationen kring hållbar vattenanvändning.

− Vi behöver ett gemensamt tankesätt som inte är kommunstyrt. En medvetenhet om vattnets värde, att det är en resurs som inte är oändlig och som vi måste förädla.

Även produktion och rening av dricksvatten påverkar klimatet eftersom det går åt energi och kemikalier.

Enligt Josefin Lundberg Abrahamsson finns det många små saker vi kan göra i vardagen som gör stor skillnad genom att fråga oss själva hur vi använder vatten.

− Låter jag det rinna när jag borstar tänderna eller diskar? Kan jag duscha i stället för att ta ett bad? Hur vattnar jag min trädgård under torra perioder? Det är väldigt stora volymer vatten som bara rinner genom våra system.

Bygger på globala mål

Hållbar vattenanvändning är en del av ett större globalt arbete som styrs av Agenda 2030-målet Rent vatten och sanitet för alla.

På lokal nivå kommer det nystartade samarbetet om kommunikationen kring vattenanvändning så småningom märkas för göteborgarna genom olika informationskampanjer.

− Budskapet är att vatten är vår mest värdefulla naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel, säger Josefin Lundberg Abrahamsson.