Kan förse 1000 villor med el under ett år. Göteborg Energi storsatsar på solenergi. I Säve och Gårdsten byggs solcellsparker som ska producera förnybar el åt både företag och privatpersoner. Genom andelsägande får göteborgarna även en chans att bidra till solenergilösningen.

Sveriges största solcellspark om fem megawatt ska byggas i Säve på Hisingen. På elva hektar, en yta nästan lika stor som 16 fotbollsplaner, kommer solceller producera förnybar el motsvarande hushållsel för 1000 villor under ett år.

– Intresset för solenergi har vuxit explosionsartat de senaste åren och det finns en stor efterfrågan på olika solcellslösningar bland våra kunder, säger David Hellström, marknads- och försäljningsdirektör på Göteborg Energi.

Solcellsparken kommer att byggas på mark som ägs av företaget Serneke som också kommer att köpa en stor del av den el som produceras där.

Bli delägare i solcellsparken
Många göteborgare har inte möjlighet att bygga solceller på egna tak men vill ändå bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle. Det visar det Göteborgsförslag som kom in till Göteborgs Stad förra året. Nu förverkligas den idén genom att delar av solcellsparken i Säve kommer avsättas till andelsägande.

Exakt hur andelsägandet kommer att se ut är inte klart ännu. Det beror bland annat på resultatet av en statlig utredning om skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion. Det går dock att göra en intresseanmälan på Göteborg Energis hemsida redan nu – se länken nedan.

De nya solcellsparkerna i Gårdsten och Säve kommer att vara färdiga 2020.