Nedsläckning på lördag. Att det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret visste redan Konfucius för 2500 år sedan. Just därför kommer Göteborg Energi att dela ut 6000 stearinljus på fredag, för att uppmärksamma Earth Hour på lördag.

Drottningtorget, Hjalmar Brantingsplatsen och Korsvägen är ställena man ska ta sig till under fredagen, åtminstone mellan klockslagen 07:30-09:30 och 15:00-17:00, för det är där och då som Göteborg Energi kommer att dela ut gratis stearinljus till förbipasserande göteborgare.

– Tanken är att få folk att reflektera över sin elkonsumtion i samband med Earth Hour, som är väldens största miljömanifestation. Att släcka ljuset under en timme är en symbolhandling som förhoppningsvis får långsiktiga effekter på energiförbrukningen, säger Cecilia Erdalen på Göteborg Energi.

Mörkt på stan och hemma
Själva Earth Hour äger rum på lördag mellan klockan 20.30 och 21.30, vilket bland annat kommer att märkas på Götaplatsen, Kungsportsavenyn och Gustav Adolfs torg. Under den timmen släcks nämligen gatubelysningen ner, för att ge fredagsflanörerna en anledning att åtminstone tillfälligt fundera över energi- och klimatfrågor.

Kanske kommer Earth Hour även att märkas i kommunala Bostadsbolagets och Poseidons kvarter, om de boende där hörsammar fastighetsvärdarnas uppmaning att delta i den världsomspännande manifestationen?