"Att återgå till det gamla är inget alternativ". Covid-19-pandemin har inte bromsat Göteborg Energis arbete med att bidra till ett mer hållbart Göteborg. “Vi jobbar exakt lika målmedvetet och siktar på att klara av våra målsättningar till 2025, att fasa ut vår användning av fossila bränslen, säger Eric Zinn, hållbarhetschef.

Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi.

Göteborg Energi bestämde redan innan covid-19-pandemin att fasa ut användningen av naturgas i Rya kraftvärmeverk till 2025 i stället för tidigare beslutade 2030.

– Det är inte ett knapptryck bort utan kommer kräva ett omfattande arbete och en mångmiljardinvestering, säger Eric Zinn.

Anpassade verksamheten

När pandemin bröt ut anpassade Göteborg Energi sin verksamhet och det har fungerat över all förväntan.

– Ingen hade kunnat tänka sig att en så stor del av vår organisation skulle kunna jobba hemifrån. Att så stor del av vårt eget arbete, våra samtal med kunder, med vår omvärld och alla seminarier och kurser kunde ske på distans. Det som vi förr trodde skulle ta år ändrade vi på veckor. En fantastisk upptäckt.

Men det är inte det viktigaste i sammanhanget.

– Pandemin har inte bromsat eller förändrat våra ambitioner för att bidra till ett mer hållbart Göteborg. Alla våra målsättningar ligger kvar. Vi jobbar exakt lika målmedvetet.

Inte återgå till gamla sättet

Men, säger Eric Zinn, till skillnad från klimathotet så gjorde hotet från pandemin att samhället kunde göra denna dramatiska omställning på kort tid.

– De anpassningar vi gjort på grund av pandemin vill vi ska finnas kvar för att minska klimatpåverkan från samhället. Vi jobbar inte för en framtid som återgår till det gamla sättet att leva.

För förutom att ställa om och hitta nya arbetssätt har pandemin även resulterat i minskade utsläpp globalt.

– Storleksordningen på inbromsningen när det gäller klimatutsläpp är i princip samma storleksminskning som behöver göras varje år. Alla måste arbeta för att klimatutsläppen fortsätter att minska.

Tar tillvara spill och återvunnen värme

För Göteborg Energi innebär det bland annat att ta tillvara på spill och återvunnen värme från staden, en viktig princip för att minska behovet av att tillföra ny energi.

– Och när spill och energiåtervinning inte räcker ska vi använda oss av enbart förnybar energi för att värma Göteborg.

Klimatförändringarna resulterar i varmare årstider och det gör att behovet av kyla ökar i staden. Där fortsätter Göteborg Energi att bygga ut nätet för fjärrkyla.

Spillvärme blir tomater

– För att tillhandahålla den mest resurseffektiva kyllösningen som finns istället för mer elkrävande kylmaskiner som gör betydligt större skada på klimatet och dessutom är dyra och bullriga. I en stad som blir allt tätare vill man inte ha mer buller.

Behovet av utbyggd datainfrastruktur ökar också i samhället. Den stora mängd el som datacenter förbrukar omvandlas till värme och Göteborg Energi med flera tittar nu på hur spillvärmen kan tas om hand i till exempel projektet Digitala tomater (läs mer i Vårt Göteborgs artikel nedan).