Ny panna sparar 25 000 ton koldioxid per år. Göteborg Energi satsar en halv miljard kronor på att byta till en ny bioeldad panna i Rya hetvattencentral på Hisingen. Investeringen är ett steg mot målet om fossilfri fjärrvärme år 2025. ”Vi räknar med att den nya pannan kommer att minska utsläppen av koldioxid med 25 000 ton om året”, säger Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde Produktion på Göteborg Energi.

De två nuvarande pannorna i hetvattencentralen eldades ursprungligen med olja och kol men sedan 2003 eldas de biobränslet pellets. Nu har de nått sin tekniska livslängd och ska bytas ut.

– Den nya pannan är konstruerad för pellets och kommer att ge bättre förbränning, högre verkningsgrad och generera mer värme än idag, säger Anna Svernlöv.

Det kommunala energibolaget har som mål att all fjärrvärme senast år 2025 ska komma från återvunna- eller förnybara källor.

Askan går tillbaka till skogen

När den nya pannan tas i drift i början av 2022 kommer antalet drifttimmar med pellets att öka, man slipper använda lika mycket naturgas vilket kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 25 000 ton per år.

– Det motsvarar 3 100 göteborgares årliga konsumtionsbaserade utsläpp av koldioxid. Ytterligare en fördel är att askan från anläggningen kan återföras till skogen, säger Anna Svernlöv.

Rya hetvattencentral är en del av Göteborgs fjärrvärmesystem där överskottsvärme från raffinaderierna på Hisingen omvandlas till fjärrvärme. Hetvattencentralen byggdes i mitten av 1980-talet och behövs bland annat för att höja värmen till rätt temperatur.