”Sluta prata klimat – gör något i stället!” I en ny kampanj med sloganen #hållbaraihop presenterar Göteborg Energi 70 pågående åtgärder för ett hållbart Göteborg. Samtidigt höjer bolaget den egna ambitionsnivån för när de olika åtgärderna ska vara klara, i några fall med flera år. Målet är att tillsammans med göteborgarna förbättra stadens hållbarhetsarbete i stort.


Eric Zinn, hållbarhetschef Göteborg Energi. Foto: Jeanette Larsson

Åtgärderna handlar om allt från att öka den biologiska mångfalden genom att installera bikupor på olika anläggningar runt om i staden, till att inom några år helt sluta med naturgas.

– Kampanjen består av att vi berättar vad vi faktiskt gör. Vi har arbetat med hållbarhet väldigt länge och det har aldrig varit så aktuellt som det är i dag, där människor till och med demonstrerar på Gustaf Adolfs torg. Folk kräver handling och då tycker vi det är viktigt att både visa vad vi gör i dag, men också höja ambitionsnivån och takten på utvecklingen, säger Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi.

Bland annat planerar bolaget att inom fem år helt ha slutat med naturgas för att producera fjärrvärme. Det tidigare slutdatumet var satt till 2030, men nu sätts alltså en ny deadline till 2025.

– Fjärrvärmen är ryggraden i vår verksamhet och redan i dag består 90 procent av förnybara eller återvunna källor. Resten är naturgas, vilket vi nu har fem år på oss att förändra. Det kan låta långt, men med alla tillstånd och upphandlingar som krävs är det väldigt kort tid för oss. Det kommer bland annat innebära att vi parallellt tittar på olika möjligheter för att nå dit.

Göteborg Energi tittar bland annat på nya sätt att utnyttja så kallat spill från samhället, det vill säga sådan energi som ändå genereras av olika verksamheter och annars bara försvinner. I dag består ungefär 70 procent av fjärrvärmen av den typen av energi.

Ökad jämställdhet och mångfald
En annan åtgärd där saker måste hända genast för att nå målet är ambitionen att andelen kvinnor inom Göteborg Energi ska öka till 50 procent till år 2030. Och att antalet anställda med utländsk bakgrund ska öka till drygt 30 procent. Det ska bland annat ske genom introduktionsplatser på tre månader för nyanlända tekniker och ingenjörer, en målgrupp med stor kompetens men som kan vara svår att fånga upp genom traditionell rekrytering.

– För att nå dit behöver hälften av våra rekryteringar redan i år vara kvinnor och hälften ha utländsk bakgrund. Och sedan behöver vi hålla det varje år för att nå målet. Når vi dit innebär det att våra anställda speglar Göteborgs demografi, med alla fördelar som ökad jämlikhet och mångfald innebär.

I dag ligger andelen anställda kvinnor på ungefär en tredjedel, medan anställda med utländsk bakgrund ligger på tio procent.

Prata direkt med projektledarna
De 70 åtgärder som lyfts fram är saker som Göteborg Energi redan arbetar med, men nu vill uppmärksamma lite extra. Tanken är också att ge såväl invånare som näringsliv möjlighet att medverka i ännu större utsträckning än vad som redan görs. Därför finns kontaktuppgifter till projektledare eller annan insatt person tydligt angiven på hemsidan för den som har åsikter om olika projekt – både positiva och negativa sådana.

– Vi vill gärna att folk hör av sig med tankar och idéer om hur vi kan påverka vår verksamhet. Vi gör ju det här både tillsammans med och för göteborgarna, för att vända utvecklingen och få ett så hållbart Göteborg som bara är möjligt, säger Eric Zinn.

Nya Solevi, solcellspark i Säve. Foto: Göteborg Energi