Ner till en kilometers djup i Högsbo. Göteborgs Energi provborrar just nu ner till en kilometers djup på kommunal mark i Högsbo. Värme från jordens inre kan nämligen bli ett nytt sätt att värma fjärrvärmevattnet. Syftet med borrningen är att se hur långt ner man behöver borra för att nå 120 grader.

Geotermisk energi, värme från jordens inre, kan vara ett alternativ i Göteborg. Det innebär att vatten pumpas ner i berggrunden där det leds genom ett uppsprucket berg och värms upp. Sedan pumpas det varma vattnet upp för att användas i fjärrvärmenätet.

Djupaste borrningen hittills

 Provborrningen som nu genomförs är den djupaste någonsin i Göteborg, ner till en kilometers djup.

– Syftet är att mäta temperaturen för att kunna skaffa oss en bild av hur långt vi behöver borra för att nå vår måltemperatur på cirka 120 grader i en framtida fullskalig anläggning, säger Alexandra Angelbratt, projektledare på Göteborgs energi.

Behövs ingen stor yta

En sådan anläggning drivs med el och innebär inga bränsletransporter eller lokala utsläpp. Den kräver inte så stor yta och kan därför placeras där värme behövs, även i en stadsmiljö. Borrningen genomförs av GEO-gruppen och borrproverna hämtas av Göteborgs universitet varje dag. Proverna ger en samlad bild av hur berggrunden ser ut.

Kanske ny provborrning i höst

Om resultatet från provborrningen är positivt är planen att göra en ny till hösten. då ner till två kilometers djup. Var den provborrningen ska ske är inte bestämt. Det kommer att krävas ett borrdjup på cirka sex kilometer till en fullskalig geotermisk anläggning. Göteborgs energi ägs av Göteborgs Stad och geotermisk energi är en del av energibolagets insatser för ett mer hållbart Göteborg.