Laddplatser, solcellsparker och jättetermos. I kampanjen #hållbaraihop berättar Göteborg Energi om några av deras initiativ i arbetet för att nå visionen om ett hållbart Göteborg. – Det är allvar nu. Ska vi rädda klimatet måste vi agera, och vi måste göra det tillsammans, säger Anette Myrheim, kommunikationsdirektör på Göteborg Energi.

Inom Göteborg Energi pågår många olika projekt och initiativ som syftar till ett mer hållbart Göteborg. Ett 70-tal av dem finns samlade på bolagets webbplats under #hållbaraihop. Där kan man gå in och få mer information om varje enskild åtgärd, och också kontaktuppgifter för den som vill veta mer.

Under de närmaste veckorna pågår en bred kampanj för att uppmärksamma de här initiativen. Där berättas bland annat om utbyggnaden av ytterligare 500 av laddplatser i Göteborg och den pågående byggnationen av en solcellspark i Utby. Elen som produceras där kommer att kunna förse 1000 bostäder med hushållsel.

Jättetermos lagrar värme

Jättetermosen som lagrar energi är ett annat spännande projekt. Det handlar om en 60 meter hög ackumulatortank på Hisingen som fungerar som en termos. Där inne lagras värme som blir över när efterfrågan på värme är lägre och som sen kan användas när behov finns. På så sätt behöver man inte producera lika mycket fjärrvärme när efterfrågan är hög och därmed spara på bränsle.

– Det är lätt att tappa modet när man tänker på klimatkrisen. Därför är det extra viktigt att vi berättar om allt som faktiskt händer och som går i rätt riktning. Och det händer faktiskt jättemycket och på många olika fronter i Göteborg, säger Anette Myrheim.

Oro stillas med handling

Hon hoppas att kampanjen #hållbaraihop ska få fler göteborgare att gå in på webben och läsa mer om Göteborg Energis bidrag för ett hållbart Göteborg. Men också att fler ska engagera sig och göra klimatsmarta val. Klimatoro stillas bäst med handling, är budskapet.

–  Allt det här hänger på att vi alla agerar tillsammans. Det hjälper inte att vi bygger fler laddstolpar om inte konsumenterna väljer att köpa en elbil framför en fossildriven bil. Vad vi kan göra är ett underlätta deras val genom att bygga ut möjligheterna att ladda, säger Anette Myrheim.