Långsiktig satsning för grönare stad. Lind, ek, lönn, apel och japanskt körsbär men också mer exotiska trädslag som zelkovan och taxodiu. Ja, det är några av de 1500 nya träd som park- och naturförvaltningen just nu planterar i parker och längs gatorna i Göteborg.

– Planteringarna ska bidra till att skapa intressanta stadsrum och upplevelser av träden. Genom att plantera många olika släkten och arter minskar vi riskerna med att hela bestånd slås ut om en viss art drabbats av sjukdom, berättar Lena Jakobsson, chef för parkenheten.

Fruktträd på flera platser
6B06_2.jpg
Park- och naturförvaltningen planterar under november och december 900 träd för egen räkning och drygt 600 på uppdrag av bland annat trafikkontoret och Älvstranden utveckling.

I Bältesspännarparken sätts 23 träd av blandade sorter, och längs Östes gata i Påvelund blir det 43 japanska körsbärsträd. På flera platser runt om i Göteborg har man redan planterat fruktträd, till exempel vid Korsvägen, och i Biskopsgården, Tynnered och Eriksbo. Och fler blir det, Axel Dahlströms torg får i dagarna två äppleträd.

– Fruktträd är ett uppskattat inslag i parkmiljöer, både för att njuta av grönskan och blomningen under vår och sommar och för möjligheten att smaka på frukten under hösten, säger Lena Jakobsson.

Kejsarträd i Keillers park
Längs Dag Hammarsköldsleden nära Linnéplatsen planteras Zelkovan som är ett stort vasformat träd med fina höstfärger, en helt ny sort för Göteborg.

Men det mest exotiska trädet hamnar i Keillers park. Det är det lilla kejsarträdet Paulownia tomentosa som har enorma blad och blommar med lavendelfärgade blommor.

– Trädet är känsligt men vi tror att vi har hittat rätta platsen för att det ska trivas hos oss, säger Lena Jakobsson.