Lokalförsörjningsförvaltningen i Göteborgs Stad, LFF, har fått 1,9 miljoner kronor av den statliga Energimyndigheten till att utveckla en metod för hur energianvändningen i stadens byggnader kan bli effektivare. "Metoden ska vara mycket bättre än den vi haft tidigare, för att göra totalinventeringar på alla hus blir för dyrt om det ska gälla i hela landet. Vi ska hitta metoden för att sålla fram dem som inte är tillräckligt energieffektiva", säger Hans-Åke Ivarsson, utvecklingschef på LFF.

– Det handlar ju om att vi, oberoende av vilket värmeslag vi använder, fjärrvärme, olja eller el ska få ner energiförbrukning totalt sett. Vi tar fram en arbetsmodell och testar den sedan praktiskt i 160 skolor och förskolor i västra Göteborg under nästa år.

– När man energideklarerat ett hus spikar man upp ett anslag om hur hög energiförbrukningen är, och är den för hög så får man givetvis vidta åtgärder på sikt.

EU-direktiv börjar gälla 2006

LFF förvaltar totalt cirka 1.500.000 kvadratmeter lokalyta. Bidraget på 1,9 miljoner från Energimyndigheten utgör en fjärdedel av projektkostnaden, resten täcks av Göteborgs Stad.

– Vi måste göra de här insatserna ändå förr eller senare och då kan vi lika gärna göra dem förr och vara med i utvecklingen kring metoden. Därför går vi in med så här mycket pengar innan EU:s energidirektiv formellt börjar gälla den 1 januari 2006.

Också en fråga om inneklimat

Av den totala energianvändningen i Sverige går 40 procent till bostäder och lokaler. EU:s energidirektiv syftar till att få ner den totala energianvändningen, men hur och hur mycket är upp till varje medlemsland att besluta om.

– Praktiskt ska vi väva ihop energikraven med EU:s miljökrav. Energimyndigheten vill gärna att det inte bara blir en energihushållningsfråga utan att man ska bevara eller till och med rycka upp inneklimatfrågorna också.