Mindre kiss på stan med urilift. På Valands spårvagnshållplats och vid Kungsportsplatsen byggs i slutet på maj Sveriges första höj- och sänkbara urinoarer. Tanken är att minska det offentliga kissandet på fasader, portar och trappuppgångar i centrala Göteborg.

85 procent av de boende på och kring Avenyn har i en enkät svarat att de upplever det offentliga urinerandet som ett problem på kvällar och helger.

– Uriliften är en direkt åtgärd för att tillmötesgå de boendes upplevelse av Avenyområdet, säger Jakob Andreasson, verksamhetschef på park- och naturförvaltningen.

Ingen risk att åka med ner i underjorden
Urinoarerna syns inte under dagtid utan kommer bara vara upphissade mellan klockan 22 och 06, på fredagar och lördagar i första hand. Vid behov kommer de också att hissas upp vid exempelvis stora evenemang.

Hissandet sköts med hjälp av en fjärrkontroll på plats av driftspersonal från park- och naturförvaltningen.

– Det finns alltså ingen risk att man åker med ner i underjorden, försäkrar Jakob Andreasson.

Urliften finns sedan många år tillbaka på 175 platser i 85 städer, i bland annat England och Holland, och där har man noterat en klar förbättring vad gäller kissande på allmänna platser.