Göteborg har fått en världsunik miljösopbil. Renova presenterade på tisdagen en sopbil som tack vare ny teknik, gas- och eldrift markant förbättrar miljön. Den nya lastbilen släpper ut betydligt mindre mängder avgaser och bullrar mycket mindre än dagens sopbilar. Renova hoppas att den nya bilen på ett revolutionerande sätt ska förbättra närmiljön i våra städer.

53AA.jpg

– Den är mycket bra. Det blir tyst och inga avgaser, säger Sven Christiansen, renhållningsarbetare på Renova som provkört den nya sopbilen i några dagar.

Han och kollegorna är mycket nöjda och har ännu inte hittat någon nackdel.

– Den stora grejen för oss är att vår arbetsmiljö blir mycket bättre, säger Sven Christiansen.

Inget buller

De flesta har säkert någon gång tänkt på hur mycket sopbilen bullrar och står på tomgång i stan medan renhållarna hämtar skräpet i soprummen. Den nya bilen är helt ljudlös under den tid som den skulle stått på tomgång. Det betyder mycket för de boende till exempel inne i städer där en sopbil stör många tidigt på morgonen.

När renhållarna kommer fram till ett soprum så kliver de som vanligt ut och börjar ta fram soporna. Sopbilens motor stänger automatiskt av sig efter 30 sekunder och blir helt tyst. När renhållarna sedan ska tömma soporna så drivs all hydraulisk utrustning med batterier. Det gör att sopbilen är mycket tyst även när soporna ska tömmas i bilen och pressas ihop.

När sopåkarna är klara är det bara att trycka på en knapp så kör bilen iväg igen. Allt har utformats för att göra det så enkelt som möjligt för föraren.

Tomgångskörningen försvinner

Dessutom minskar utsläppen av avgaser markant. Beräkningar visar att en sopbil normalt står på tomgång cirka 70 procent av tiden. Nästan all tomgångskörning försvinner.


6FFA.jpg

Än så länge finns det bara en ny elhybridsopbil. Den kommer att köra kring Södra vägen, Guldheden och Chalmers. Om det blir fler i framtiden beror på vad de som köper renhållningstjänsterna är beredda att betala.

Dyrare att tillverka

Miljösopbilen kostar enligt Lars Thulin på Renova uppskattningsvis mellan 200.000 och 300.000 kronor mer i inköp och något dyrare att underhålla. I Göteborg är det Kretsloppskontoret som köper in alla tjänster när det gäller sophantering för hushållssopor. Om kretsloppkontoret är berett att betala den extra kostnaden för den miljövänligare sopbilen så kan det mycket snart börja rulla många fler bilar i Göteborg.

– Merkostnaden blir inte så stor eftersom den ska slås ut under flera år. Dessutom så lär bilen bli billigare om den börjar tillverkas i större skala, säger Lars Thulin som är ansvarig för projektet med den nya lastbilen.

Dessutom går den nya tekniken att användas på andra fordon, till exempel kranbilar.

Samarbete med Volvo


494_2.jpg

Bilen har tagits fram av avfalls- och återvinningsföretaget Renova tillsammans med Volvo Lastvagnar, Norba och ETP. Initiativet kommer från Renova som tillsammans ägs av Göteborgs Stad och ett antal Västsvenska kommuner. Företaget har de senaste åren lagt ner mycket energi på miljöförbättrande åtgärder. Bland annat rullar idag 33 gasdrivna sopbilar i Göteborg.

Det är inga större uppfinningar som ligger bakom. Det är snarare tanken bakom bilen och kombinationen av befintlig teknik som gjort att det gått att bygga en betydligt miljövänligare sopbil. En ny typ av katalysator gör också att de utsläpp som ändå blir, minskas ännu mer.

Batterierna för eldriften laddas under natten. Elen för laddningen kommer från företagets avfallsförbränningsanläggning. Därmed återgår soporna till sopbilen i form av elström.

Stora förhoppningar

Renovas VD, Christian Baarlid tror mycket på den nya bilen.

– Vi hoppas att det ska bli en jättegrej och att bilen ska göra nytta inte bara i Göteborg utan även i hela Sverige.

Göran Johansson tryckte på knappen

Kommunstyrelsens ordförande, Göran Johansson, invigde den nya miljösopbilen utanför Universeum på tisdagen genom att trycka på knappen och tömma ner soporna i bilen.

Han betonade att sophanteringen är en stor och viktig fråga i världens alla storstäder och han hoppas få se fler av den nya typen av sopbilar i Göteborg.

– Jag tror att Göteborg håller på att profilera sig som en miljöstad internationellt, säger Göran Johansson.