Göteborg hamnar på femte plats när Svenska naturskyddsföreningen (SNF) rankar klimatarbetet i Sveriges kommuner. Det är en förbättring jämfört med rankingen 2005, då Göteborg kom sexa. Bäst i Sverige på klimatarbete är - enligt SNF - Trollhättan.

Naturskyddsföreningens klimatindex grundar sig på en enkät till kommunerna. 209 av landets 290 kommuner har svarat på en lång rad frågor om sitt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar om energi, transporter, upphandling, fysisk planering, utbildning med mera.

71 poäng till Trollhättan

SNF publicerade den första klimatindexundersökningen 2005. Fyra av de kommuner som då hamnade på tio-i-topp finns med bland de tolv bästa i 2007 års index, bland andra alltså Göteborg, som delar femteplatsen med Mölndal, Stockholm, Östersund och Strängnäs. Samtliga dessa fick 66 av maximala 76 poäng. Ettan Trollhättan fick 71 poäng.

Göteborg missade hela nio poäng för att staden inte har ett övergripande lokalt klimatmål som ligger i linje med SNF:s mål, en 40-procentig minskning av växthusgaserna till år 2020.

Visserligen har Göteborg ett mål på gång, nämligen att minska koldioxidutsläppen från den icke-handlande sektorn med minst 30 procent fram till 2020, men det är ännu inte klubbat av kommunfullmäktige.

”Kommunerna har nyckelroll i klimatfrågan”

– Man kan konstatera att det är de frågor som rör kommungemensamt mål samt konkret satta utsläppsminskningar som Göteborg fått låga poäng för, något som dock är på gång och som vi kommer att ha från och med i höst, kommenterar Henriette Söderberg på stadskansliet.

– I övriga delar av enkäten får Göteborg ofta högsta poäng, vilket är glädjande.

Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, konstaterar att det idag är kommunerna – inte regeringen – som är drivande i klimatfrågan.

– Kommunerna har skaffat sig en nyckelroll i klimatarbetet och det ger mig en stor förhoppning om att vi i Sverige kommer att kunna minska våra utsläpp av växthusgaser med 40 procent till 2020 som ett första steg, säger Svante Axelsson.

– Jag hoppas att enkäten blir ett tydligt kvitto för de kommuner som verkligen har gjort ett gott arbete i denna viktiga fråga och att det samtidigt blir en positiv spark på dem som ännu inte kommit upp ur startblocken, säger Svante Axelsson.