Volvo, Toyota, Saab, Mazda och Mercedes är de bilmärken som släpper ut minst avgaser. Bilens ålder, körbeteende och bilens fabrikat är de faktorer som påverkar utsläpp. Det visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet som bygger på avgasmätningar med fjärranalys i Göteborg under 2001. Den här veckan startar en ny mätning, denna gång vid Gullbergsmotet.

Avgasmätningarna ingår i kampanjen IRMA, Infraröd mätning av avgasutsläpp, med syfte att informera bilister om hur det egna fordonet påverkar miljön. IRMA, som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad Trafikkontoret, Vägverket Region Väst och Göteborgsregionens Luftvårdsprogram, innebär att en mätstation kopplad till en elektronisk ljusskylt vid vägkanten ger bilisterna information om det egna fordonets utsläpp i realtid.
45CE.jpg
Under förra året genomfördes mätningar på två platser i Göteborg, vid St Eriksgatan snett emot Operan och Brantingsmotet på Hisingen. IVL:s rapport bygger på de drygt 400.000 bilar som har passerat mätutrustningen under de bägge mätperioderna. Analysen visar främst att bilens ålder har en kraftig inverkan på utsläppen när det gäller koloxid, kolväten och kväveoxider. Utsläppen från nya katalysatorbilar utgör bara en bråkdel av utsläppen från en bil utan katalysator av tidigt 80-tal. Värst är bilar av årsmodell 1985-1988.

Skillnader i koloxidvärde mellan bilmodeller

Att mäta koloxidutsläppen är ett vetenskapligt beprövat sätt att se om motorn har en effektiv och ren förbränning. Analysen visar att det finns tydliga skillnader i koloxidvärden mellan olika bilmodeller. BMW:s 5-serie och Honda Civic samt Nissan Micra och Nissan Sunny visade sämre resultat medan Mazda, Mercedes, Toyota, Saab och Volvo visar bättre resultat.

– Med små förändringar kan man minska sin bensinförbrukning och sina avgasutsläpp väsentligt, till exempel köra mindre, köra klokare, serva bilen regelbundet och skrota gamla bilar. Är bilen äldre än årsmodell 1988 är det bästa att byta till en med katalysator, säger Ulf Knape på Vägverket. Det beror på att det finns många bilar av dessa årsmodeller, att de körs mycket och att högemitterande fordon relativt sett är frekvent förekommande inom dessa årsmodeller.

Generellt sätt svarar en liten andel av bilarna för en hög andel utsläpp.
– Sju procent av fordonen svarar för 70 procent av utsläppen, säger Ma-Lou Wihlborg på Göteborgs Stads Trafikkontor, en av aktörerna bakom IRMA.

Modern teknik möjliggör bättre miljö

Under den nuvarande mätperioden som startade i måndags och pågår fram till den 7 juni kan intresserade ta bilen förbi Gullbergsmotet och direkt få besked om den egna bilens avgaser på en ljusskylt vid vägkanten. Bilen bryter en infraröd mätstråle som på bråkdelen av en sekund mäter avgasernas sammansättning. Resultatet omvandlas till en impuls som styr en display på en elektronisk ljusskylt i bilistens blickfång. Skylten visar på en femgradig skala om bilisten slösar eller sparar på miljö respektive bensinförbrukning.

Under 2001 genomförde Väg och transportforskningsinstitutet en attitydundersökning hos de förare som passerade skylten. Undersökningen visade att skylten inte räcker som budskap för att förändra förarnas beteende, det behövs mer information för att nå de bilister som inte redan är frälsta.

– Vi kommer att gå ut med ett erbjudande till 10.000 bilister om att få sitt unika mätvärde. Samtidigt får de förslag på hur de med små förändringar både kan minska sin bensinförbrukning och sina avgasutsläpp genom till exempel regelbunden service, bättre körbeteende och genom att skrota gamla bilar, säger Ma-Lou Wihlborg.

Mätmetoden med fjärranalys, eller så kallad FEAT-teknik, har tidigare prövats i full skala i Denver i USA och under förra året i Göteborg. Mätningarna kommer att fortsätta i höst, platsen är inte bestämd än.

Fem steg till att bli en bättre bilist

Ställ bilen oftare, gå och cykla eller åk kollektivt
Har du en bil som är äldre än –88 skrota den och köp en nyare bil, från –94
Serva din bil regelbundet
Kör snällare, ecodriving
Satsa på miljöbilar