Målet är fossilfri fordonspark 2030. I fredags var det premiär för leveranser av mejerivaror med eldriven lastbil till kommunala kök i Göteborg och Mölndal. ”Det känns jätteroligt eftersom vi jobbar så mycket med miljö- och klimatfrågor i våra upphandlingar”, säger Ann Sagvall, upphandlingsledare på Inköp och upphandling.

I Göteborg och Mölndal kommer mejerileveranserna till skolor och förskolor framöver att utföras med eldrivet fordon. Några av de miljömässigt mest utsatta delarna av Göteborg blir nu först i Sverige med Arlas eldrivna mejerileveranser. I fredags var det premiär för de fossilfria leveranserna av mejeriprodukter.

Miljöaspekter blev avgörande

Arla vann 2020 upphandlingen om mejerileveranserna i Göteborgs Stad och elva kranskommuner. Då var det breda ekologiska sortimentet tillsammans med den fossilfria lastbilsflottan en starkt bidragande orsak till att man tog hem avtalet som löper över fyra år.

– Förhoppningsvis kommer Arla och flera leverantörer att satsa på fler eldrivna fordon. Det beror till viss del på hur staden satsar på utbyggnad av elstolpar för laddning av lastbilar, säger Ann Sagvall, upphandlingsledare på Inköp och upphandling.

Långsiktig målsättning

Göteborgs Stad arbetar intensivt med utfasningen av fossila fordon och har en långsiktig målsättning med fossilfri maskinpark 2030.

– Vi kommer att fortsätta att ha med eldrift som ett mervärde i våra upphandlingar där det är lämpligt. Det är viktigt att anpassa kraven efter leverantörsmarknaden i varje upphandling, I framtiden kan det rent av kan bli ett krav, säger Ann Sagvall.