Satsning inom Klimat 2030. En laddplan för kommunen, möjlighet till cirkulära arbetskläder och att bygga i trä. Det är några av de klimatlöften som Göteborgs Stad valt att genomföra under 2022. Samtliga Västra Götalands kommuner deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften, som totalt kan ge utsläppsminskningar på 82 000 ton koldioxidekvivalenter.

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Den drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götalands län, i samverkan med flera andra aktörer

2021 var första året ut för Kommunernas klimatlöften och i år har kommunerna antagit nya löften. Samtliga kommuner deltar och det är kommunstyrelsen i varje kommun som bestämmer vilka av de 20 olika klimatlöftena som ska genomföras.

 – Göteborgs Stad har antagit 17 av klimatlöftena 2022. Ett av de 20 löftena på listan – Vi klimatväxlar tjänsteresor – uppfyller vi redan, säger Linda Svensson, miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Motsvarade 13 300 Thailandsresor

Under 2021 beräknas kommunernas genomförda klimatlöften ha minskat utsläppen med 31 113 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 13 300 thailandsresor med flyg, 12 400 villors elanvändning under ett år, eller 4 900 varv runt jorden med en mellanstor dieselbil. De 426 klimatlöften som kommunerna i Västra Götaland åtagit sig att uppfylla i år kan ge utsläppsminskningar på 82 000 ton koldioxidekvivalenter.

Vilka är då de 17 löften som Göteborgs Stad antagit? Här är några: Vi har en laddplan för kommunen, vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter, och vi installerar solenergi.

– Löftena skiljer sig lite åt mellan åren. Vissa är kvar precis som de var förra året, medan andra tagit bort och ersatts med nya. Några har omformulerats och skärpts för att kommunerna ska komma lite längre i år, säger Linda Svensson.

20 procent cirkulära möbler

Hon lyfter fram att samtliga löften som Göteborgs Stad antagit är sådana som staden redan jobbar med bland annat inom sitt miljö- och klimatprogram. Men vissa delar i Kommunernas klimatlöften är tuffa att nå upp till.

– Till exempel klimatlöftet om cirkulära möbler. Att inreda med 20 procent cirkulära möbler är ett väldigt högt mål för en så stor organisation som Göteborgs Stad. Men vi vill öka tempot.

Hur kommer göteborgarna att märka av att staden antagit de här klimatlöftena under året?

– Vi har ett nytt och ambitiöst miljö- och klimatprogram som utgår från de utmaningar som är specifika just för Göteborgs Stad, och Kommunernas klimatlöften går i linje med vårt arbete. Därför har vi valt att anta löften inom områden vi redan jobbar med och behöver prioritera. Många löften påverkar stadens interna arbete som göteborgarna inte ser, så det kanske inte märks så jättetydligt. Men det kan till exempel märkas när det gäller löftet om klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet. Genom att anta det löftet ökar vi takten i arbetet.