Nu får Göteborgs Stad ett program för miljöanpassat bostadsbyggande. Det beslutade fastighetsnämnden vid ett möte på måndagen. I praktiken innebär det att alla som vill bygga bostäder på mark som fastighetsnämnden äger måste följa de skärpta riktlinjerna.

Det nya programmet för miljöanpassat byggande i Göteborg har sin bakgrund i begreppet hållbar utveckling, som är en viktig utgångspunkt i stadens budget.

Inte minst handlar det om att bygga så energisnålt som möjligt. Om att bygga tätt och om att bygga torrt.

− Vi har lagt fokus på att man ska bygga ett så välisolerat skal som möjligt, som gör att huset sedan drar lite energi för uppvärmning. Sedan kommer energislagen att variera efter hand, säger Peter Junker, som är avdelningschef på fastighetskontoret i Göteborg.

7400_2.jpg
Nya kraven mer precisa

Det nya programmet är det första i sitt slag i Göteborg. Tidigare riktlinjer för så kallade markanvisningar, det vill säga när fastighetsnämnden upplåter mark och ger klartecken till byggnation, har också innehållit olika miljöhänsyn.

Men kraven har varit övergripande och mer allmänt hållna.

− Kraven i det nya programmet är mycket mer precisa och skarpare, säger Peter Junker.

Byggnader ska leva länge

Programmet är indelat i sju olika sakområden med betydelse för ett ekologiskt byggande. Bland annat handlar det om beständighet, det vill säga att en byggnad ska ha lång livslängd.

Andra exempel är fuktskydd, bullerskydd och miljöpåverkan. Med det sistnämnda menas att en byggnad ska ha så lite påverkan på miljön som möjligt under både produktions- och brukstid.

7102_2.jpg
Finns också i Malmö

Det sakområde där ambitionen höjs tydligast är enligt Peter Junker energihushållningen.

− Till exempel får ett flerbostadshus dra högst 60 kilowatt-timmar per kvadratmeter för sin uppvärmning och fastighetsel. Jämför med Boverkets regler som ligger på 110, säger han.

− Det här programmet går ut på att ligga på bästa praxis, det vill säga det som i dag går att genomföra och det som hela branschen kan genomföra. Där vill vi lägga ribban, säger