Väntas vara klar 2014. Göteborg är på god väg att etablera en stadsmiljöpolicy. Efter inledande arbete med stadens golv och möbler tar man sig nu an färg- och ljussättningen av det offentliga rummet.

Det finns många goda skäl att formulera en särskild stadsmiljöpolicy. Det har bland andra städer som Malmö och Oslo redan upptäckt.

– Dels är det viktigt ur ett estetiskt perspektiv. Men det är också praktiskt och ekonomiskt, säger Helena Bjarnegård som är övergripande projektledare för den nya stadsmiljöpolicyn.
461E.jpg

När Trygg, vacker stad, och medarbetare från flera förvaltningar, nu samlar sina krafter för att teckna en policy, har man kunnat snegla på liknande program som redan finns på andra håll. Men varje stad har sina förutsättningar och Trygg, vacker stad går grundligt tillväga.

Många som möblerar staden
Park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret samarbetar för att under 2014 kunna presentera en policy i sju punkter: Stadens golv, Stadens möbler, Stadens färg, Stadens ljus, Stadens uteserveringar, Stadens träd och Stadens små byggnader

De olika delmomenten bearbetas delvis parallellt.

– Stadens golv har vi redan fattat beslut om, och Stadens möbler är just nu ute på en tjänstemannaremiss, medan arbetet med Stadens färg och Stadens ljus nyligen inletts, säger Helena Bjarnegård och fortsätter:

– Vi är ju många aktörer som möblerar staden. Med hjälp av stadsmiljöpolicyn vill vi stödja arbetet med att lyfta fram de olika stadsdelarnas skilda karaktärer. Gestaltningen ska vara genomtänkt, vacker och praktisk.