Göteborg, Stockholm och Malmö uppvaktar på onsdagen finansminister Bosse Ringholm. De kräver att regler och skatter ändras så att det blir mer ekonomiskt att köra miljöbilar istället för bensin- och dieselfordon.

– Kommunerna har arbetat intensivt för att öka andelen miljöbilar. Men det räcker inte. Vi måste ge näringslivet bättre förutsättningar för att de ska våga satsa, säger Bernt Sabel, ledamot av Trafiknämnden i Göteborg. Han är en av de kommunpolitiker som ska uppvakta finansminister.

Fler miljöfordon på vägarna skulle minska utsläppen av koldioxid och hälsofarliga ämnen. Miljöfordonen körs på annat än bensin och diesel. Idag finns det cirka 4.000 miljöbilar i Sverige.

Idag är det i princip bara kommunerna som satsat på miljöbilar. 90 procent av miljöbilarna ägs av kommunerna. De tre storstäderna anser att det måste till skatteändringar för att öka intresset för miljöfordonen i hela samhället.

De tre städerna kräver lägre skatt på miljöbilar och alternativa drivmedel under en längre tid, att förmånsskatten tas bort vid hyra av bilpoolsbil, nya regler för kraven på utsläpp från miljöbilar och en gemensam märkning och registrering i EU av miljöfordon.