Ska lära Europa utnyttja spillvärme. Göteborg är världsledande på fjärrvärme och nu får övriga Europa ta del av stadens mångåriga erfarenhet. Under fyra år ska Göteborg tillsammans med London, Rotterdam, Genua och Köln inspirera 50 europeiska städer att ta vara på spillvärme i fjärrvärmesystem.

Det är Göteborgs Stad och Göteborg Energi som fått uppdraget av EU-kommissionen att leda forskningsprojektet Celsius. I veckan är det kickoff i Göteborg med representanter från de fem medverkande städerna.

Syftet med Celsius är att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle och EU bidrar med hälften av den totala budgeten på 26 miljoner euro.

Fjärrvärme för att nå klimatmålet
Teoretiskt sett skulle spillvärmen i Europa räcka till att värma upp samtliga bostäder.

5D8A.jpg
– EU tror att en omfattande utbyggnad av fjärrvärme skulle få betydande effekt i arbetet med att nå EU:s klimatmål. Dessutom bidrar det till bättre luftkvalitet, i många länder sker uppvärmningen med enstaka pannor i varje hus, säger Katrina Folland, Göteborgs Stads koordinator för projektet Celsius.

100 mil fjärrvärmenät
Göteborg började utveckla sitt fjärrvärmenät på 1950-talet och i dag är det 100 mil långt. 90 procent av flerbostadshusen och 12.000 villor värms upp med fjärrvärmen, liksom många industrier och offentliga lokaler.

Under årens lopp har Göteborg också blivit allt bättre på att använda återvunnen energi och spillvärme som bränsle för fjärrvärmeproduktionen. Avfallsförbränningen står för 24 procent medan spillvärmen, bland annat från raffinaderierna, bidrar med 36 procent av energin.

Göteborg i täten
– Vi är väldigt duktiga på att utveckla systemet och använda värmeresurserna flera gånger. Vi tar vara på nästan all spillvärme, från industriella processer till avloppsvattnet. Vi är världsledande på det här området, det tror jag inte många göteborgare känner till, säger Katrina Folland.

Nu ska Göteborg leda arbetet med att sprida kunskap och visa upp möjligheterna med fjärrvärme. 21 olika partners deltar i Göteborg, London, Rotterdam, Genua och Köln och varje stad ska bygga olika demonstrationsanläggningar.

I Göteborg kommer en av demonstrationsanläggningarna vara ett nybyggt hus i Kvillebäcken där man lagrar värme inuti byggnaden.

Lagrad värme och vitvaror
– Om det blir väldigt kallt har man sedan värme att ta av. Det gör att man slipper tillföra fossilt bränsle till systemet vid toppar, säger Katrina Folland.

Dessutom ska tvätt- och diskmaskiner som drivs av fjärrvärme visas upp, och man kommer också presentera ett projekt i Göteborgs hamn.

– När en av de stora Danmarksfärjorna lägger till vid kaj kopplar man in fjärrvärme som ersätter de oljeeldade pannorna ombord, säger Katrina Folland.

50 städer ska bli Celsius City
Tanken är att fler europeiska städer ska ansluta sig och bli så kallade Celsius City. Målet är att rekrytera 50 nya städer före utgången av 2016.

– Flera städer har redan visat intresse och några har redan påbörjat en utbyggnad av fjärrvärme. Vi ska stödja och hjälpa dem att utveckla systemen, säger Katrina Folland.

Hon tror att Celsius-projektet får flera positiva effekter för Göteborg.

Kompetenshöjande för Göteborg
– Vi kommer befinna oss i en väldigt kreativ miljö med kompetenta partners, det gör att vår egen kompetens stärks. Projektet innebär också att vi knyter kontakter med många europeiska länder och gör Göteborg synligt i Bryssel. På sikt kan det också ge staden nya affärsmöjligheter, säger Katrina Folland.

Simon Wyke är en av dem som deltar i kickoffen i Göteborg. Han kommer från Greater London Authority, som styr hela Londonregionen där 33 olika stadsdelar ingår.

– I London talar man allt mer om fjärrvärme och det är också något som prioriteras i vår klimat- och energistrategi. I dag står fjärrvärmen bara för några få procent av stadens energiförsörjning, målet är att det ska öka till 25 procent fram till 2025, säger han.

”Jag är djupt imponerad”
Under studiebesöken har han fått ta del av hur Göteborgs Energi har utvecklat systemet för att ta tillvara på spillvärme.

– Att hitta lösningar för att ta vara på överskotts- och spillvärme är en nyckelfråga. Jag är djupt imponerad över hur Göteborg arbetar med detta. Det är fantastiskt att få möjlighet att jobba med sådan expertis, och jag är övertygad om att det gör att London kan utveckla fjärrvärmesystemen mycket fortare än vad vi annars skulle gjort, säger Simon Wyke.