”Modell för hela Europa”. Göteborg leder ett samarbetsprojekt mellan fem europeiska storstäder, för vidareutveckling av fjärrvärmelösningar. Som ett led i arbetet arrangerar man på torsdag en konferens i Europaparlamentet, där Göteborgs Stad är med och berättar om sina lösningar.

På uppdrag av EU-kommissionen, leder Göteborg stad och Göteborg Energi forskningsprojektet Celsius. Tillsammans med London, Rotterdam, Genua och Köln ska man inspirera andra europeiska storstäder att ta vara på spillvärme i fjärrvärmesystem.

Fjärrvärme bidrar till större energieffektivitet
Det är som ett led i det arbetet som Celsius anordnar en konferens om fjärrvärme och fjärrkyla i Europaparlamentet på torsdag.

– Det handlar om att skapa en större medvetenhet i Europa om att fjärrvärmelösningar också bidrar med större energieffektivitet, och därmed också minskar klimatpåverkan och förbättrar luftkvaliteten säger Sebastian Marx, vd för Göteborgs Stads Brysselkontor.

– Men också hur vi kan säkerställa att vi över huvud taget har tillräckligt med energi i Europa, inte minst med tanke på det osäkra försörjningsläget på grund av pågående konflikter öster och söder om Europa. Hur kan vi se till att energin är så säker, effektiv och miljövänlig som möjligt?

Berättar om Göteborgs mångåriga arbete
Göteborg är representerat genom kommunalrådet Kia Andreasson (MP) som ska berätta om hur man ser på fjärrvärmelösningar i Göteborg och berätta om stadens mångåriga arbete.

– Eftersom vi är så långt framme, är vi en modell för Europa i detta. Det är också anledningen till att vi kan leda ett konsortium som Celsius, säger Sebastian Marx.

Cirka 130 deltagare är hittills anmälda. Dels är det representanter från parlamentet, men också en hel rad företrädare för regioner i Europa som är intresserade av fjärrvärmelösningar.