Samarbete för miljön. Efter granskning och utvärdering välkomnar nu föreningen Klimatkommunerna Göteborgs Stad som ny medlem. Föreningens huvudmål är att minska utsläppen av växthusgaser i landet.

”Göteborg bedriver ett progressivt klimatarbete och kan vara ett föredöme för andra kommuner”, menar föreningen Klimatkommunerna sedan man prövat Göteborgs ansökan om att bli medlem i föreningen där nu 26 kommuner, ett landsting och en region, samarbetar för att tillsammans flytta fram positionerna i klimatarbetet.

– För oss var det ett bra tillfälle att blir medlem nu när vi jobbar med långsiktiga strategier som miljöprogram och energiplan. Det är väldigt intressant att jämföra och se hur andra kommuner gör. Båda stora som Stockholm och Malmö eller mindre kommuner, säger Peter Krahl som är miljöutredare på avdelningen för stadsmiljö vid miljöförvaltningen i Göteborg.

Kan vara med och påverka
Klimatkommunerna startade som ett nätverk 2003 och fungerar sedan 2009 som en förening med ett växande antal medlemmar. Allt från Malmö i söder, till Skellefteå i norr.

I föreningen finns flera arbetsgrupper som bland annat jobbar med att utveckla långsiktiga strategier och att utarbeta planer för lobbyverksamhet. Trots Göteborgs relativt nya medlemskap har Peter Krahl redan hunnit vara med på ett par möten.

– Å ena sidan är det väldigt bra att vi har en samlad röst som kan vara med och påverka. Men för mig och mina kollegor är kanske ändå det konkreta samarbetet viktigast – att se och lära av varandra, säger Peter Krahl.

Vid Klimatkommunernas utvärdering av Göteborg framhölls stadens arbete med transporter, samhällsplanering och upphandling. Ett särskilt omnämnande fick stadens arbete med uppgradering av biogas till naturgaskvalitet och bygget av gastankstationer.