Städer, universitet och näringsliv samverkar. När privat och offentlig sektor jobbar tillsammans ökar chansen att hitta hållbara lösningar på klimatfrågan. Det är tanken bakom det europeiska nätverket Climate KIC. I mars blev Göteborg medlem som andra svenska stad.

− Det handlar mycket om att uppmuntra företag att komma med idéer och innovationer för att lösa klimatfrågan, säger Svante Sjöstedt på miljöförvaltningen.

Climate KIC har är ett EU-samarbete som har funnits sedan 2010. Nätverket knyter samman universitet, företag och offentliga institutioner som strävar efter nya hållbarhetslösningar.

– För oss i Göteborgs Stad så handlar det om att vi har politiska mål att lösa. Det vi kan erbjuda är främst en testarena, en fysisk plats där företag och utbildningar kan få testa och genomföra sina idéer på riktigt, säger Svante Sjöstedt.

Planer på klimatutmaning
Bland annat planeras en så kallad Open Innovation Day till oktober.

− Det har redan genomförts som en klimatutmaning i Köpenhamn och i höst gör vi något liknande i Göteborg, säger Svante Sjöstedt och fortsätter:

− Fokus här i Göteborg ska ligga på konsumtion och idéer för att hur man från företagens sida kan uppmuntra till hållbar konsumtion. Vi kommer gå ut till företag som redan är med i nätverket, och även andra lokalt och i regionen, och be dem komma med innovativa lösningar på stadens utmaningar.

Även Malmö är med
Han säger att samverkansmodellen kan vara ett värdefullt sätt att jobba gentemot företag.

− De har kunskap att erbjuda, och i stället för att myndigheterna bara kommer med pålagor så intresserar vi oss för vad de har att komma med, säger Svante Sjöstedt.

Svenska medlemstäder är Göteborg och Malmö. I Göteborg är även Chalmers och Johanneberg Science Park med i Climate KIC.