Gemensam avsiktsförklaring. Om Göteborgs Stad eller Kungsbacka kommun tillfälligt riskerar att få brist på dricksvatten kommer de i framtiden att kunna hjälpa varandra. Man ska också samarbeta mer kring sina avloppssystem. Det är innebörden av den avsiktsförklaring som de båda kommunerna enades om i veckan.

– Detta är ett viktigt steg för att se till att våra kommuninvånare även i framtiden får tillgång till bra och hälsosamt dricksvatten i kranen, säger Marianne Erlandson, direktör för Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad.

Kan köpa större mängder

Klimatförändringarna med fler torra somrar, ökad nederbörd på vintern och mer extremt väder gör att dricksvattenförsörjningen blir mer sårbar. Både Göteborg och Kungsbacka växer dessutom snabbt och behöver bygga ut sina system.

Göteborg köper redan idag vatten av Kungsbacka till områden som ligger nära kommungränsen. Det nya avtalet innebär att man kan köpa större mängder. Det innebär också att de båda kommunerna ska samarbeta mer kring avlopp. Dels för att skydda miljön, dels för att använda kompetens och avloppsystem på bästa sätt.

Samarbete mellan kommuner allt viktigare

– Vi har redan ett gott samarbete, men vi vill se möjligheter till synergier så att det totalt sett blir en smartare lösning för både Göteborg och Kungsbacka, som vi kan vinna på både miljömässigt och ekonomiskt, säger Annika Malm, verksamhetschef för Vatten och avfall i Kungsbacka kommun.

Den gemensamma avsiktsförklaringen innebär ingen ökad kostnad för kommunerna i dagsläget men ledningsnätet kommer att behöva byggas ut över kommungränsen.

– Det blir allt viktigare att kommuner och regioner samverkar för att lösa sina framtida utmaningar med vatten och avlopp. Vi ser därför detta som ett steg i rätt riktning, säger Marianne Erlandson.