Tvåa bland storstäderna. Göteborg klättrar från elfte plats till en åttondeplats när tidningen Aktuell hållbarhet för elfte gången har granskat svenska kommuners miljöarbete. På första plats hamnar Helsingborg, följd av Lund och Gävle. Bland storstäder och storstadsnära kommuner kom Göteborg på andra plats.

Göteborgs Stad har sedan 2010 hamnat som bäst trea och sämst tolva. I år är första året som storstäder och storstadsnära kommuner rankas i en egen lista.

– Kommunernas roll som motor i det svenska miljöarbetet kan inte överskattas. Det är de som i praktiken genomför omställningen till ett miljösmart samhälle. Därför är det viktigt att regelbundet mäta deras aktivitet och ambition, säger Mikael Salo, chefredaktör för Aktuell hållbarhet.

Granskningen bygger dels på en enkät där kommunerna bland annat svarat på hur de arbetar för att minska utsläppen från transporter och om de har ett systematiskt arbete för att minska plastförbrukningen i verksamheterna, dels på data från offentliga källor. Detta har sedan vägts ihop till en totalsumma med 41 möjliga poäng. Göteborg fick 31,39 poäng, vinnaren Helsingborg 36, 99, Lund 35,96 och Gävle 34,11.

82 procent av kommunerna har svarat
Hälften av de svenska kommunerna har en strategi för hur de arbetar med FN:s hållbarhetsmål, vilket är en kraftig ökning. Nio av tio ställer klimatrelaterade krav vid inköp och leasing av fordon. Tre av fyra uppger att de arbetar för att öka förnybar energianvändning hos invånarna. Allt fler kommuner har en kemikalieplan, liksom kommuner som arbetar med att plastbanta i kommunala verksamheter.

240 av Sveriges 290 kommuner, 82 procent, svarade på enkäten, vilket är fler än förra året.

De offentliga data som vägts in i granskningen kommer från Boverket och länsstyrelsernas miljömålsenkät, Naturvårdsverkets statistik om kommunala naturreservat, Livsmedelsverkets nyckeltal om ekologiska inköp, Håll Sverige Rent kommunalindex, Svenskt Vatten hållbarhetsindex, SKL:s rankning av företagsklimat och hälsoskydd, samt information om kommunernas åtgärdsarbete från Vattenmyndigheterna.