Ökar takten i klimatomställningen. På torsdagen undertecknade Göteborgs Stads politiska ledning en avsiktsförklaring om att öka takten i klimatomställningen. Avtalet innebär att Göteborg tillsammans med sju andra kommuner vill gå före, testa och experimentera för att bli klimatneutrala 2030.

Henriette Söderberg. Foto: Ulrik Fallström

Göteborg ska öka takten i omställningen och vara föregångare för andra städer i Sverige, och i världen. Kommunfullmäktige gav den 16 april miljö- och klimatnämnden i uppdrag att leda Göteborgs Stad i arbetet, med målet att Göteborg ska bli en av EU:s hundra klimatneutrala städer.

Henriette Söderberg är avdelningschef på miljöförvaltningen och har jobbat för att avtalet ska komma till stånd. Avsiktsförklaringen ingår i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities satsning på klimatneutrala städer.

– Det finns ett starkt engagemang i Göteborg och kommunen behöver nya former för samarbete med statliga myndigheter och finansiärer av klimatomställning, säger Henriette Söderberg.

Kraftsamling för klimatomställning
Flera nationella myndigheter och organisationer arbetar nu för att stärka kommunernas förmåga att genomföra klimatomställningen. Det ska ske på ett sätt som också bidrar till ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet enligt de globala hållbarhetsmålen.

– Den här avsiktsförklaringen representerar en kraftsamling på nationell nivå som vi verkligen behöver om vi ska klara de globala hållbarhetsmålen och våra lokala miljömål som vi sätter nu i det nya miljö- och klimatprogrammet 2021–2030, säger Henriette Söderberg.

– I Göteborg kommer vi ha som förslag på nytt klimatmål att vi ska ha ett klimatavtryck som är nära noll. Om vi faktiskt ska nå målet kräver det krafttag från kommunen och att vi samarbetar med andra aktörer,

Förberedda inför kommande EU-finansiering
Samarbetet gör att Göteborg och de andra städerna kommer att ta ledningen nationellt. Städerna kommer också vara väl förberedda inför kommande ”EU mission for climate neutral cities” där hundra städer ska utses och gå före och bli klimatneutrala. EU kommer göra sina första utlysningar under 2021.

– EU:s satsning på klimatneutrala städer ligger inom ramen för deras ”Green Deal”, det blir en möjlighet till finansieringsstöd till de omfattande investeringar som en klimatomställning innebär, säger Henriette Söderberg.