50 miljoner från EU gör projektet möjligt. EU vill ge Europas städer chansen att testa nya innovativa lösningar för utmaningar som migration och energi. I stor konkurrens har Göteborgs Stads ansökan blivit utvald. Projektet ska pröva nya sätt att använda energi, och drar förhoppningsvis igång i Göteborg tidigt nästa år.

378 projektförslag från 24 länder skickades in till EU:s nya finansieringsprogram Urban Innovative Actions, UIA. Det handlar om att testa nya, spännande – och lite mer riskfyllda – idéer som i slutändan kan ge en verklig positiv förändring för medborgarna.

Nu står det klart att Göteborg Stads projekt är ett av 18 som har kvalificerat sig för finansiering. Det handlar om cirka 50 miljoner kronor.

– Jättekul. Alla som är med tycker att det är väldigt spännande. Det har varit en relativt enkel resa att få ihop grupperingen av företag. Det som är unikt är att vi är så pass många ihop om en sådan här idé, där helhetssyn på stadens energisystem och miljön helt står i fokus, säger Björn Gustafsson, programansvarig för stadsutveckling på Göteborg Energi, som är en partner i projektet.

Det fanns fyra teman att söka finansiering för: migration, energi, fattigdom i städer och social integration. Göteborgs projekt handlar om energiförsörjning.

Handelsplats för energi
Vad är det då som ska testas? FED-projektet – The fossil free energy district, som Göteborgs Stad valt att kalla det, vill pröva nya lösningar som leder fram mot det fossilfria samhället.

På Chalmers Campus Johanneberg vill man prova ett nytt sätt att överföra och handla med överskottsenergi. Kort sagt ta vara på all överskottsenergi och överföra den mellan de cirka 50 olika byggnaderna i området.

– Man slipper tillföra primär energi utan använder i stället först det överskott som finns i fastigheten som annars hade blivit en förlust. Det handlar om att skicka över direkt eller att mellanlagra energin på olika sätt, förklarar Björn Gustafsson.

Det som gör hela grejen speciell är att det ska skapas en handelsplats. Det kommer sättas ett värde på den energi man delar med sig av.

– Det behövs ekonomiska incitament, säger Björn Gustafsson.

Slutförhandlingar pågår
När projektet nu går in i slutförhandlingar finns fortfarande inget skriftligt kontrakt på finansieringen, påpekar Irene Svensson. Det är några förtydliganden som ska åtgärdas i projektbeskrivningen.

– Det handlar mest om mjuka saker och jag kan inte tro annat än att allt går i lås, säger Iréne Svensson.