Ska bli klimatneutral stad 2030. Göteborg signerade på onsdagen Klimatkontrakt 2030 för att tillsammans med 22 andra svenska städer jobba för att nå målet om att bli en klimatneutral stad år 2030.

Onsdag 8 december var också den europeiska dagen för hållbara städer – European viable cities day.

– Städerna har en avgörande roll för klimatomställningen och för att engagera medborgarna, näringslivet, akademi och civilsamhället. Där vill vi agera föregångare, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson som skrev på kontraktet för Göteborgs Stads räkning.

Takten måste öka

Jordens städer täcker tre procent av jordens yta men står för ungefär 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Städerna växer dessutom snabbt och år 2050 beräknas 85 procent av Europas befolkning bo i städer.

Göteborgs Stad har skrivit på kontraktet för att öka takten i Göteborgs klimatomställning. Och det är nödvändigt för att kunna nå FN:s mål i Parisavtalet – att hålla ökningen av medeltemperaturen på jorden under 1,5 grader.

I linje med stadens nya miljö- och klimatprogram

– I Göteborgs stad har vi lagt om hela vårt sätt att jobba med miljö- och klimatfrågorna och vi samverkar med näringslivet kring initiativ som tar ett större helhetsperspektiv, säger Axel Josefson.

Årets klimatkontrakt fokuserar också mer på medborgarengagemang, bland annat genom utvecklandet av ett medborgar-labb inom satsningen Klimatneutrala Städer 2030.

– Avsikterna i Klimatkontrakt 2030 ligger helt i linje med Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram, säger Anna Ledin, miljödirektör i Göteborgs Stad.