“En självklarhet” Göteborg skriver under en deklaration om klimatåtgärder inom turism under FN:s pågående klimattoppmöte COP26 i Glasgow. “Göteborg har precis utsetts till mest hållbara destination i världen för femte gången i rad och det är en självklarhet att vi ska vara med och underteckna Glasgow-deklarationen”, säger Peter Grönberg, vd för Göteborg & Co.

FN:s klimattoppmöte COP26 pågår i Glasgow mellan den 31 oktober och 12 november. Där samlas världens länder för att förhandla om det globala klimatarbetet under Parisavtalet. Den 4 november offentliggörs “The Glasgow declaration on climate action in tourism” som Göteborg ska skriva under.

Det innebär att staden förbinder sig att snabba på klimatåtgärder för att minska den globala turismens utsläpp. De ska minska med minst hälften under de kommande tio åren. Netto nollutsläpp ska nås så snart som möjligt före år 2050.

– Alla aktörer inom besöksnäringen i Göteborgsregionen arbetar löpande med målet att vara en hållbar destination redan 2030. Med deklarationen kan vi addera konkreta åtgärder på en global nivå, tillsammans med andra destinationer och organisationer, säger Peter Grönberg, VD Göteborg & Co.

Kräver insatser

Deklarationen har tagits fram av United nation world tourism organisation, UNWTO, i samarbete med över 30 organisationer. De som undertecknar deklarationen ska ta fram en konkret klimathandlingsplan, eller uppdatera en plan, inom 12 månader.

− Turismen liksom klimatkrisen är global och besöksnäringen kommer påverkas hårt om vi inte agerar och det kräver både egna och gemensamma insatser för att minska utsläpp och återuppbygga naturens system till vår förmån, säger Katarina Thorstensson, hållbarhetsstrateg på Göteborg & Co.