Ska ge ökad kunskap och fler odlingar. För att öka kunskapen om och få i gång fler odlingar satsar Göteborgs Stad en miljon kronor på att utrusta verksamheter med växthus. Skolor, förskolor, service- och seniorboenden kan anmäla intresse före den 21 december.

Freja Elmsjö uppmanar odlingsintresserade verksamheter att göra en intresseanmälan om växthus.

Vad sägs om skolmat eller mat på äldreboendet från ett eget växthus? Nu finns möjligheter att komma i gång på riktigt när Göteborgs Stad satsar en miljon kronor på en växthusplan för fler växthus ute i verksamheterna.

Växthusplanen drivs i samverkan av lokalnämnden och fastighetsnämnden och består av ett program och en handlingsplan. Målet är att öka kunskap och intresse för odling hos göteborgarna genom att möjliggöra mer odling inom stadens verksamheter.

Lättare att komma i gång
– Vi vill förenkla för de som har planer och engagemang för det här att komma i gång. Vår förhoppning är fem-tio växthus på exempelvis skolor, förskolor, service- och seniorboenden, säger Freja Elmsjö, miljöutredare på lokalförvaltningen.

Tanken är att inleda med att bygga växthus i olika storlek och för olika funktion för att se hur det fungerar. Det kan vara ett mindre växthus till en förskola eller seniorboende, eller ett större som flera verksamheter delar på. Växthusen kan också ha flera funktioner, till exempel som matproducent, för rehabilitering, arbetsträning och för utbildning.

– Vårt mål är att växthusen ska bli en självklar del för intresserade verksamheter när vi planerar för lokaler framöver. Det här är ett sätt att komma igång och se vilka funktioner de kan fylla, säger Freja Elmsjö.

Gör en intresseanmälan
Nu vill hon ha in intresseanmälningar från verksamheterna inför kommande säsong. Alla som bedriver verksamhet där byggnader och mark förvaltas av lokalförvaltningen är välkomna att söka.

– Men det behövs engagemang och att någon är långsiktigt ansvarig, annars kan vi inte satsa. Att fundera på syfte och mål med odlingen ett bra sätt att förbereda ansökan, säger Freja Elmsjö.

Flera av Göteborgs Stads verksamheter har redan anmält sitt intresse men det går att göra ända fram till 21 december. Se länk nedan.