Ett första besked väntas i juni. Under juni månad kan Göteborg att ta ett stort steg närmare EU-stöd på totalt 130 miljoner. Om ansökningarna vinner gehör ska pengarna satsas i forskning och investeringar kring nya hållbara lösningar.

Från Business Region Göteborg:s första ansökan fram till EU:s klartecken är det mycket lång väg att gå, men under juni månad kan Göteborg komma att ta ett rejält steg närmare 130 miljoner öronmärkta för en rad olika framtidsprojekt.

Många olika aktörer är med i de aktuella projekten. I flera av ansökningarna samarbetar Göteborg med europeiska städer som Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Genua och Wien. Även de kinesiska städerna Shanghai och Beijing finns med.

Linbana över älven
I ett av de aktuella projekten söker Göteborgs Stad stöd för att låta ett stråk från Brunnsbo – via Frihamnen – till Järntorget, visa hur städer kan byggas för att bli mer energieffektiva. En linbana över älven föreslås utgöra en del av projektet.

I och med juni månads besked sorteras över hälften av cirka 100 ansökningar bort. Efter en förnyad urvalsprocess väntas fem konsortier få klartecken att genomföra sin projekt mellan 2016 och 2020.