Viktigt arbete för biologisk mångfald. Göteborg är tvåa på Svenska Naturskyddsföreningens lista över kommuner som jobbar bäst för att gynna bin och andra pollinerande insekter. Göteborg placerar sig också bäst bland storstäderna. ”Kommunernas arbete är föredömligt i en tid som kan vara avgörande för allas vår framtid”, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Ladda ner rapporten genom att klicka på bilden eller via länken längst ner i den här artikeln.

Blommande vägkanter, grön infrastruktur och att göra om gräsytor till blommande ängar är exempel på hur de vinnande kommunerna jobbar för att göra livet lättare för bin och andra insekter som pollinerar växter.

Hoppas andra kommuner inspireras

Naturskyddsföreningen har kartlagt hur de svenska kommunerna arbetar för att gynna viktiga pollinatörer.  212 av 290 kommuner svarade på frågor om hur deras planerade och praktiska arbete ser ut.  Bäst resultat fick Helsingborgs stad, Göteborg kommer på andra plats, Motala och Lomma delar på tredjeplatsen.

– Det visar att de tar detta på stort allvar och vi hoppas att andra kommuner inspireras av deras arbete, säger Karin Lexén.

Miljöutredare Klara Jansson på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad är glad för andraplaceringen:

– Det här känns jättekul! Det bekräftar vilket bra jobb vi gör för bin och andra pollinerande insekter och ger lite extra energi till att växla upp arbetet ytterligare!

Vad är det Göteborg gör specifikt för bina?

– Som vår topplacering visar på så gör vi mycket! För att ge vildbin mat så gör vi om gräsmattor till ängsmark, väljer växter till våra planteringar som gynnar pollinatörer och sköter skogen så att vi får fler blommande träd och buskar. För att ge bina någonstans att bo anlägger vi sandytor och placerar ut död ved. På den större skalan arbetar vi för mer ekologisk mat i våra verksamheter för att förbättra för bina globalt.

– Sedan vill jag också lyfta det viktiga pedagogiska arbetet som så många i staden bedriver, där både barn och vuxna lär sig om hur viktiga pollinatörer är och hur de kan hjälpa dem på sin skolgård eller på sin balkong,  säger Klara Jansson.

”Förutsättning för vår matproduktion”

Kommunerna i toppen på listan har påbörjat eller redan genomfört nästan allt som Naturskyddsföreningen mätt. Förutom exemplen ovan så tar de också hänsyn till de pollinerande insekterna när de planerar och bygger nya områden.

─ Pollinatörer är livsviktiga för oss människor och för den biologiska mångfalden. De är nyckelarter i landbaserade ekosystem och det de bidrar med är en förutsättning för bland annat vår matproduktion. Därför blir kommunernas arbete extra viktigt, säger Karin Lexén.

Varannan kommun som svarat på enkäten har ingen handlingsplan eller har inte kommit igång med arbetet, trots att viljan finns.