Utvecklar hållbara former av turism. EU-kommissionen har valt ut 50 smarta turistdestinationer i Europa och Göteborg är en av dem. Samtliga städer arbetar för att utveckla nya och mer hållbara former av turism.

Projektet Smart tourism destinations (Smarta turistdestinationer) ska stödja EU:s ekosystem när det gäller turism. Det görs genom att jobba med nuvarande och framtida utmaningar, uppmuntra ny teknik och innovativa digitala lösningar.

Datadrivet beslut

Göteborg var tidigt ute när det gäller evenemang för en hållbar stadsutveckling. Nu vill Göteborg vara först med att skapa samarbete inom besöksnäringen, där en hållbar destination drivs av datadrivet beslut.

– Här finns samverkansplattformen, kompetensen, tekniken och den fysiska/digitala platsen. Med utgångspunkt i Göteborgs hållbarhetsarbete utvecklar vi just nu konceptet Destinationens dataplattform, DDP, med målet att få upplevelseindustrin att utvecklas genom datadrivna beslut. Smart tourism destinations ger oss en unik möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter, lära och samverka med andra destinationer, säger Niklas Masuch, projektledare för DDP på Göteborg & Co.

Lanseras vid årsskiftet

DDP bygger på anonymiserade data som används för att skapa innovativa lösningar och förbättra hur man mäter, följer upp och prognostiserar effekter av besöksnäringen. Både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. En betaversion av plattformen lanseras vid årsskiftet för att användas inom Göteborgsregionen. Ambitionen är att den sedan ska inspirera både andra svenska städer och europeiska städer.