På måndag startar EcoProcura, Europas största konferens om gröna inköp i den offentliga sektorn. Under tre dagar samlas 400 politiker, beslutsfattare, inköpare och leverantörer från hela Europa på Svenska Mässan för att utbyta erfarenheter.

Seminarier, workshops, studiebesök och föredrag av EU-kommissionären Margot Wallström är en del av vad som väntar konferensdeltagarna på EcoProcura.

EcoProcura sammarrangeras med Ecology – Nordens största miljökonferens där årets vinnare av Göteborgs internationella miljöpris tillkännages på måndag den 8 september.

Samordning ger miljövinster

Sverige har fått en framträdande roll i utvecklingen av Gröna inköp inom Europas offentliga sektor. Göteborg har genom åren använts som det goda exemplet på att samordning av gröna inköp ger resultat.

Den så kallade Göteborgsmodellen innebär inte bara att beställa den bästa varan ur miljösynpunkt utan också att ställa krav på produkter och transporter och utbilda den egna personalen.

Fotnot:
Läs mer i papperstidningen Vårt Göteborg nu på lördag den 6 september.