Ultrafilter tar bort virus och parasiter. 4 000 mil ”spagettistrån”. Det är vad vattnet ska passera på sin väg från Göta älv och Delsjöarna till vattenkranen där hemma, när Göteborg Vattens investering på 700 miljoner kronor är klar. Med ultrafiltrets hjälp blir vattenkvaliteten så mycket bättre och göteborgarna så mycket friskare att samhället sparar in dubbla summan på 50 år.

Cryptosporidium. Ett poetiskt namn på en elak parasit som inte minst invånarna i Östersund lärde känna för snart två år sedan. Då slogs 27000 personer ut av magsjuka när parasiten, som mest fem stycken per tusen liter dricksvatten, hade letat sig in i ledningar och rör.

– Det är för att undvika den typen av vattenburna sjukdomsutbrott som vi gör den här investeringen, som är den största Göteborg Vatten gjort på 40 år, säger projektledaren Helena Almqvist.

Det är i första hand vattenverket i Lackarebäck som får två rejäla tillbyggnader på ömse sidor om det nuvarande verket. I de två flyglarna kommer bland annat åtta nya kolfilter att komplettera de 16 som idag renar vattnet på vägen från Delsjöarna ut till göteborgarnas hem. Det gör att produktionskapaciteten ökar till 170 miljoner liter per dygn, vilket kan behövas då varje göteborgare i snitt gör åt 170 liter vatten om dygnet.

Ett vattenverk kan slås ut
– Kapacitetsökningen gör att stadens vattenförsörjning är tryggad även om det andra vattenverket, i Alelyckan, av någon anledning skulle slås ut. Det känns väldigt tryggt att ha den marginalen, säger produktionschefen Claes Wångsell.

Den riktigt stora nyheten, och den dyraste posten i investeringen med sin prislapp på 450 miljoner kronor, är dock det så kallade ultrafilter som ska installeras sist i reningskedjan innan vattnet lämnar Lackarebäcks vattenverk.

– Ultrafiltret bygger på en slags membranteknik där vattnet pressas med uppemot 0,25 bars tryck in i väldigt tunna rör, som inte är tjockare än vanlig spagetti. Rören är så fint perforerade att när vattnet pressas ur dem filtreras i princip alla bakterier, parasiter och virus bort, trots att somliga bara är 20 nanometer stora, säger Helena Almqvist.

Klimatförändringen gynnar parasiter
Därmed kommer risken för smitta av till exempel Cryptosporidium att minska drastiskt. Den risken kan annars bli allt högre, i takt med att klimatförändringarna ökar regnmängderna och höjer nivåerna i hav och vattendrag där parasiterna trivs som bäst.

– Med hjälp av ultrafiltret minskar riskerna för ett större vattenburet sjukdomsutbrott i framtiden radikalt. Samhällsekonomiska beräkningar som gjorts visar att investeringen vi gör nu kan räknas hem dubbelt upp fram till år 2057 i minskat antal sjukdagar för göteborgarna, säger Helena Almqvist.

Alelyckan får UV-ljus
Första etappen av tillbyggnationen är nu igång och väntas stå klar i november 2014 och etapp två till sommaren 2016. Då kommer Lackarebäcks vattenverk att kunna stoltsera med Nordens största ultrafilteranläggning.

Vattenverket i Alelyckan, som just nu också bygger ut sin kapacitet, ska vara klart redan nästa år.

– Där väntar vi dock med att installera ultrafilter och satsar istället på en mellanlösning i form av desinfektion av vattnet med UV-ljus. Det är också en effektiv metod som ”bara” kostar 30 miljoner kronor och som vi beräknar använda i cirka tio år. Sedan blir det dags att installera ultrafilter även i Alelyckan, säger Claes Wångsell.