Klimatneutrala Göteborg 2030. Städernas förmåga till omställning spelar en avgörande roll i klimatomställningsarbetet. Göteborg ska nu starta den andra fasen av Viable cities satsning Klimatneutrala städer 2030.

I den andra fasen av satsningen kommer 23 svenska städer att arbeta tillsammans för att öka takten i klimatomställningsarbetet och gemensamt hitta lösningar för att ställa om till fossilfritt samhälle. Göteborg har varit med sedan starten 2019.

– Vi behöver öka takten i klimatomställningsarbetet och för att uppnå våra miljö- och klimatmål behöver vi lägga i ytterligare en växel för att tillsammans med andra fokusera på rätt saker och rikta insatserna där det gör mest nytta, säger Axel Josefsson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Skapar en helhet

Satsningen i Göteborg drivs under namnet Klimatneutrala Göteborg 2030. Tillsammans med miljö- och klimatprogrammet ska det skapa en helhet som ger Göteborg bättre förutsättningar i omställningsarbetet för att nå klimatneutralitet.

– Klimatneutrala Göteborg 2030 kommer att fokusera på att utveckla kunskap, metoder och verktyg, arbetssätt och samverkansformer i syfte att öka kapacitet och transformationsförmåga i staden, säger Karin Bjerner, projektledare för Klimatneutrala Göteborg 2030.