Det ska påminna om en droppe som just landat på ett daggkåpeblad och genom glasfasaderna skymtar Rya skog. På lördag den 5 juni är allmänheten välkommen att se Ryaverkets snyggaste hus – och världens största anläggning med roterande skivfilter. Det är ökade krav på kväve- och fosforrening som ligger bakom Gryaabs investering.

Avloppsvatten innehåller fosfor och kväve, näringsämnen som i för stora mängder orsakar övergödning i havet. För att klara ökade reningskrav var en utbyggnad av Ryaverket nödvändig. 650 miljoner kronor har investeringen kostat, som förutom skivfilteranläggningen också består av utrustning och den nya denitrifikationsbassänger för kväverening.

Eftersom Ryaverket inte ville expandera på bekostnad av Rya skog valde Gryaab att satsa på en helt ny teknik för fosforrening.

7A36.jpg
– I många år har man använt sandfilter för denna typ av fosforreningen, en metod som tar stor plats. Roterande skivfilter har inte tidigare provats i större skala – men det är utrymmessnålt. Så det är en liten anläggning – men med hög prestanda, säger Lennart Ekfjorden, chef för Projekt och planering på Gryaab.

Ljusa luftiga arbetslokaler

Från och med 2011 får det inte vara mer än 0,3 mg fosfor per liter utgående vatten. De nya skivfiltren tar bort mycket små partiklar som bland annat innehåller fosfor. Samtidigt filtreras en del andra oönskade ämnen.

Investeringsbeslutet togs 2006, men redan 1999 testades den nya filtertekniken på Ryaverken. Systemet har sedan förfinats tillsammans med tillverkaren.

– Det har främst handlat om att utveckla och automatisera tvättutrustningen. Ett sådant här tätt filter måste hållas rent, annars sätts det igen med en gång, säger Lennart Ekfjorden.

Fyra år har byggarbetet pågått. Skivfilteranläggningen – som är ritad av Kub Arkitekter – ger ljusa, luftiga arbetslokaler samtidigt som byggnaden är estetiskt tilltalande för omgivningen.

Gratisbussar från Gustaf Adolfs torg

– Varje år har vi 5.000 besökare, varav hälften är mellanstadieelever. Vi vill förstås ge en så positiv bild av vattenrening som möjligt och bidra till att skapa en vacker miljö i industriområdet på Hisingen, säger Lennart Ekfjorden.

Den 3 juni inviger landshövdingen Lars Bäckström Ryaverkets utbyggnad. Två dagar senare, den 5 juni mellan klockan 10 och 15, har alla göteborgare möjlighet att ta en närmare titt på den nya anläggningen. Gratisbussar trafikerar från Gustaf Adolf torg till Ryaverket, med avgång varje kvart. Sista bussen går klockan 14.

494_5.jpg

Foto: Peter Magnusson