Liten förbättring jämfört med tidigare mätning. Göteborgarna slänger färre förpackningar, tidningar och farligt avfall i den vanliga soppåsen. Men fortfarande sorteras en del sopor fel och hamnar i matavfallspåsen. Och mycket av det som skulle kunna återvinnas hamnar istället i förbränningen på Sävenäs. Det konstaterar kretslopp och vatten i sin senaste analys av göteborgarnas soppåsar.

– Vi kan konstatera att andelen förpackningar, tidningar och farligt avfall har minskat i soppåsen vilket är glädjande. Ändringen är liten sen förra mätningen, men det går ändå åt rätt håll och vi hoppas att det fortsätter så, säger processledare Bo von Bahr.

Mer material måste återvinnas

Kretslopp och vatten går vartannat år igenom göteborgarnas soppåsar i en så kallad plockanalys. Och även om årets resultat visar på en förbättring behöver göteborgarna bli bättre på att sortera ut material som kan återvinnas.

– Mer än en tredjedel av restavfallspåsen består fortfarande av förpackningar och tidningar. Värst är det i stadsdelen centrum där detta fyller mer än halva påsen, säger Bo von Bahr,

Lättare göra fel med ”dolda system”

I bostadsområden med olika typer av dolda system, som behållare under jord eller sopsug är kvaliteten på matavfallet sämre vilket ställer till problem när matavfallet ska omvandlas till biogas och biogödsel.

– Det beror inte på att folk sorterar fel hemma utan att vissa slängt påsarna i fel inkast, säger Bo von Bahr.

Det är helt enkelt lättare att slänga i rätt kärl om man ser vilket avfall som redan ligger i kärlet.

”Göteborgarna vill göra rätt”

Hur nära man har till en återvinningsstation eller om det går att sortera i flera fraktioner i soprummet påverkar också.

– Vi vet sedan tidigare att ju närmare man har till återvinningen desto mer sorterar man ut, säger Bo von Bahr.

Bättre skyltning och information ger också bättre resultat visar plockanalysen.

– Vi ser att de fastighetsägare med dolda avfallssystem som förbättrat informationen och skyltningen sedan förra plockanalysen har fått bättre resultat i år. Göteborgarna vill göra rätt, säger Bo von Bahr.