Tryggare elförsörjning. Göteborgs hushåll får just nu nya smarta elmätare. 20 000 mätare är redan på plats och fram till hösten 2024 ska göteborgarnas samtliga 275 000 elmätare bytas.  

De nya smarta elmätarna ger kunderna bättre koll på sin elförbrukning. Elmätarbytet innebär också bättre förutsättningar att använda elnätets kapacitet mer effektivt och gör elförsörjningen tryggare för alla Göteborgs elnätskunder.

Fel upptäcks tidigare

Med de nya mätarna upptäcks fel i lågspänningsnätet redan inom en minut, det vill säga innan kunden själv har felanmält problemet. Felavhjälpning och information till drabbade kunder kan påbörjas i princip direkt.

– Vi har sedan länge god koll på vårt högspänningsnät men för att kunna hitta fel i lågspänningsnätet har vi fått förlita oss på att kunden själv kontaktat kundservice. Med de nya mätarna kan vi hantera felen när de uppstår och leva upp till de skärpta lagkrav som gäller från 2025, säger Jennie Sjöstedt, ansvarig för kund och affär på Göteborg Energi Nät.

Arbetet med att byta till de nya elmätarna pågår fram till oktober 2024. På Göteborgs Energis hemsida går det att se när bytet sker just på din gata.