Hushållen i Göteborg verkar hålla fast vid sina nya vanor och fortsätter att spara energi. Det gynnar inte bara den egna plånboken utan bidrar också till att pressa energipriserna och hålla nere behovet av effekt.

Trenden med minskad energiförbrukning har fortsatt under februari månad, trots att genomsnittstemperaturen var tre till sex grader högre än motsvarande period 2022. Ändå minskade elanvändningen med cirka tolv procent.