Göteborgarna har satt betyg på stadens miljö för fjärde gången. Miljöenkäten visar på förbättringar på flera håll, men förändringarna är små. "Men på vissa håll har det blivit klart mycket bättre", säger Agneta Jögård direktör på park- och naturförvaltningen.

Agneta Jögård lyfter fram snöröjning och städning av gator, gång- och cykelbanor som två områden där betygen från göteborgarna är högre än i den senaste enkäten från 2006.

– Det är positivt med tanke på det fokus vi haft på området. Även den upplevda tryggheten vid gång- och cykelbanorna har förbättrats och det kan bero på att vi har röjt längs dessa och att belysningen har setts över, säger hon.

Sämre betyg än senast ger göteborgarna badplatserna och lekplatserna i staden.

– Park- och naturnämnden har beslutat att skjuta till tre miljoner kronor av eget kapital för nästa år till upprustning av lekplatser. En del av pengarna ska också gå till badplatser, säger Agneta Jögård.

Mer än godkänt

Det är fjärde gången som SCB på uppdrag av Göteborgs stad genomför miljöenkäten. Det genomsnittliga NKI-värdet (Nöjd-Kund-Index) blev 66, vilket är en enhet högre än vid de tre tidigare undersökningarna.

– Det är bättre än godkänt. Värden under 40 betraktar vi som underkända, säger Arne Larsson på SCB.
2AC6.jpg

Bland stadsdelarna varierar värdet mellan 51 för Bergsjön till 85 för södra Skärgården.

– När folk svarar har de en tendens att haussa sin egen stadsdel framför betyget för staden som helhet. Det är genomgående på det viset, säger han.

Sämst betyg blir det när det gäller upplevt trygghet i områden som Bergsjön och Biskopsgården. Noterbart är dock att siffrorna inte har blivit sämre än vad de har varit vid tidigare enkättillfällen trots mycket fokus på ökad kriminalitet de senaste åren.

Högre betyg med satsning på trygghet

På SCB menar man att det är just på området Trygghet som satsningar kommer att betala sig bäst om man vill få högre betyg.

– Vi är medvetna om det, men det är svåra och stora frågor som dessutom inbegriper hela samhället och inte bara kommunen. Nu har vi flera EU-projekt igång och satsningar i Lärjedalen och Bergsjön och Biskopsgården, vilket är ett par av de stadsdelar där man upplever sig minst nöjd med miljön och tryggheten, säger Agneta Jögård.

SCB konstaterar vidare att det handlar om arbete med att förebygga skadegörelse, stölder och inbrott framförallt, men även fler och bättre bostäder är en fråga där det finns mycket förbättringspotential.

NKI för den egna stadsdelen och för hela Göteborg 2006 och 2008:
(Högsta resprektive lägsta värde med fet stil respektive understruket)

ecblank.gif2006
NKI
(din stadsdel)

2008
NKI
(din stadsdel)
Diff
mellan
åren
2006
Betyg
hela Gbg
2008
Betyg
hela Gbg
Diff
mellan
åren
Gunnared606006465+1
Lärjedalen535306162+1
Kortedala595906463-1
Bergsjön4951+263630
Härlanda7275+36467+3
Örgryte7170-16562-3
Centrum6670+46866-2
Linnéstaden7273+16364+1
Majorna6569+46160-1
Högsbo6465+16465+1
Älvsborg7476+26465+1
Frölunda6164+36365+3
Askim7877-164640
Tynnered6669+36465+1
S Skärgrdn8585062620
Torslanda7573-26463-1
Biskopsgrdn525206261-1
Lundby6062+26361-2
Tuve-Säve6768+16263+1
Backa5561+66166+5
Kärra-Rödbo6970+163630
Hela Gbg6566+164640