Försöket med fixotek utvärderat. Den sista september avslutas försöket med fyra fixotek där göteborgarna kan laga, låna, byta och bygga grejer. Två av dem kommer att drivas vidare med andra huvudmän än Göteborgs Stad, ett är nedlagt och för det sista är framtiden ännu oklar.

För ett och ett halvt år sedan öppnade så kallade fixotek – i Majorna, Hammarkullen, Rannebergen i Bergsjön. Tanken var att minska mängden avfall genom att människor kunde låna verktyg och laga till exempel kläder, cyklar, möbler och elektronik. Dessutom skulle de fungera som sociala mötesplatser. På fixoteken i Majorna och Hammarkullen fanns också miniåtervinningscentraler.

Försöket var tidsbegränsat och avslutas den sista september. På onsdag 25 september presenteras resultaten av experimentet på Arena Första Lång. De visar bland annat att 31 procent av de som bor i områdena med fixotek tycker att de fått en ökad förståelse för vikten av att återbruka och sortera.

– Alla var positiva, men beteendeförändring tar tid. Därför behövs mer långsiktighet – 18 månader är för kort tid, säger Amanda Österlin La Mont, biträdande projektledare för fixoteken.

I och med att projektet nu tar slut så kommer Göteborgs Stad inte längre att vara huvudman. Fixoteket i Rannebergen kommer att drivas vidare av volontärer i samarbete med Bostadsbolaget, medan Bostadsbolaget tar över Hammarkullens fixotek tillsammans med Hyresgästföreningen och stadsdelsförvaltningen Angered. För Majornas fixotek är framtiden ännu oviss, och Bergsjöns fixotek har lagts ner.

– Slutsatserna är att det behövs långsiktig finansiering och bemanning, att lokalens placering och öppettider spelar stor roll, att den lokala förankringen är viktig och att projektgruppen bör ha ett tydligt fokus och mål, säger Amanda Österlin La Mont.