Trots det uppmärksammade fallet i höstas, då sorterade förpackningar skickades till förbränning, så litar 68 procent av göteborgarna på att återvunnet material hamnar rätt. Det visar en undersökning som kretsloppskontoret gjort.

Har du förtroende för att förpackningarna du sorterar återvinns? Det var frågan som ställdes till 850 göteborgare i en webbaserad konsumentpanel. Av de 500 personer som svarade hade 68 procent mycket stort eller ganska stort förtroende.

Tolkas med viss försiktighet

18 procent svarade att de hade ganska litet eller mycket litet förtroende. 14 procent hade ingen bestämd uppfattning i frågan

Kretsloppskontoret tolkar undersökningsresultatet med viss försiktighet men menar ändå att det pekar på att förtroendet för Göteborgs avfallshantering inte tagit påtaglig skada av larmrapporterna i december.