Ny huvudvattenledning ska kopplas in. Helgen 18 till 21 juni måste alla göteborgare hushålla med kranvattnet. Med början klockan 12 på fredag börjar Kretslopp och vatten att koppla på en ny stor huvudvattenledning. Arbetet är inte klart förrän på måndag morgon.

– Vi fyller magasinen maximalt, men om göteborgarna använder mycket dricksvatten den helgen kan det bli brist. Därför uppmanar vi alla att vara sparsamma med vattnet, säger Roger Andersson, enhetschef för Vatten och drift på Kretslopp och vatten.

En del av Göteborgs 180 mil långa vattenledningsnät består av stora matarledningar. Om en sådan går sönder får det stora konsekvenser. Med en ny matarledning kommer det att finnas alternativa vägar för vattendistributionen om något skulle hända.

Delar av ledningssystemet kommer att stängas av under arbetet.

– Tänk på att vi kan släppa på det när som helst igen under tiden arbetet pågår. Spola igenom dina kranar tills vattnet är klart och friskt om det skulle vara missfärgat när vi är klara, säger Roger Andersson.

– Se också till att vattnet som är kopplat till din tvättmaskin inte är missfärgat, så att din tvätt inte blir påverkad.

Göteborgarna brukar vara duktiga på att spara på vattnet när det behövs. Under torkan 2018 minskade vattenförbrukningen med tio liter per person och dygn.