Stor kampanj på stans brunnslock. ”Det spolar roll!” En göteborgsk ordvits på färgglada brunnslock i Göteborgs centrum är det senaste tricket för att lära göteborgarna bättre toa-etikett. För den blir allt sämre. ”Många ser toaletten som en papperskorg där man kan slänga allt möjligt”, säger Karin Theorin Mägi, kommunikatör på kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Allt skräp som slängs i toastolen – tamponger, bindor, kondomer, bomullspinnar och pappershanddukar – orsakar stopp i ledningarna. Det kostar pengar och frestar på miljön, när orenat vatten kan rinna ut i naturen.

Tusen ton skräp!
Faktum är att mängden skräp som fastnar i gallret på Göteborgs reningsverk Ryaverket ökar, trots mycket information om att inte kasta skräp i toaletten. På bara tre år har mängden oönskat skräp ökat från 800 ton till 1000 ton per år.

– Ja, det är ledsamt och idag har vi inga teorier om vad det beror på, säger Karin Theorin Mägi.

– En bidragande orsak är nog att vi använder mer våtservetter, tvättlappar och liknande produkter. De flesta vet nog att man bara får spola ner kiss, bajs och toapapper, men tyvärr gör inte alla rätt.

Brunnslock med färg
På onsdag, 19 november, är det FN:s Världstoalettdag – World Toilet Day. Och då tar Göteborgs Stad till en ny strategi i kampen mot toalett-skräpet.

Ett 20-tal brunnslock i centrala Göteborg förses med färgglada dekaler som ska få göteborgarna att tänka till kring rutinerna på toaletten.

Budskapet är kort och kärnfullt: ”Tops, tamponger och bindor fastnar i reningsverket. Kiss, bajs, blod, kräks och toapapper får du spola ner i toaletten. Inget annat.”

Så man behöver inte ha dåligt miljösamvete om man kräks i WC-stolen?

– Ha ha, nej absolut inte! Det som kommer från kroppen får man spola ner i toaletten, men inget annat, säger Karin Theorin Mägi.

Syns en vecka
”Var rädd om vårt vatten!” uppmanar dekalerna på brunnslocken, som kommer att sitta kvar i drygt en vecka.

Och det handlar inte bara om skräpet, som tops och dambindor. Analyser av Göteborgs avloppsvatten visar tydligt att det fortfarande finns människor som slänger färg, kemikalier och mediciner i toaletten. Ett miljöskadligt beteende som skadar livet i havet.

Världstoalettdagen är FN:s dag för att uppmärksamma de sanitära förhållanden som många människor lever under, till exempel att 2,6 miljarder människor inte har tillgång till en toalett.

Det leder till att sjukdomar sprids och att kvinnor i otrygga områden inte vågar uträtta sina behov då de riskerar att bli överfallna.

I Sverige har vi inte de svåra problemen, här är det miljön som blir lidande om vi inte spolar rätt. Och lösningen på problemet är enkel: Ställ en papperskorg på toaletten och kasta allt skräp där. Och lämna allt farligt avfall till en miljöstation, återvinningscentral eller Farligt avfall-bilen.