Ny rapport. Majoriteten av göteborgarna är nöjda med avfallshanteringen. Men de vill ha bättre möjlighet att sortera farligt avfall, elektronik och grovavfall nära bostaden. Det visar den senaste attitydundersökningen som Kretslopp och vatten har gjort.

Vartannat år gör förvaltningen Kretslopp och vatten en undersökning av vad göteborgarna tycker om avfallshanteringen och beteende, attityder och värderingar kopplat till avfall. I höstas skickades en enkät ut till lägenhetsboende respektive villaägare och resultatet visar att göteborgarna överlag är nöjda med hur avfallshanteringen fungerar.

Saknas i många flerbostadshus

Det invånarna vill är att det ska vara enklare att lämna grovavfall, elektronik och farligt avfall. Det är framför allt de som bor i lägenhet som önskar större möjlighet att lämna olika typer av avfall där man bor. Svaren speglar väl hur det ser ut i många flerbostadshus där det saknas möjlighet att lämna detta avfall vid fastigheten.

– Kretslopp och vatten har flera fastighetsnära tjänster för grovavfall, elektronik och farligt avfall, men vi vet också att det kan vara svårt att hitta utrymme för sortering i flerbostadshus. Då är farligt avfallbilen ett alternativ, säger Hilda Kraamer chef för avfallsavdelningen på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

– Dessutom tar större butiker som säljer elektronikprodukter emot elavfall. Förra året startade vi även en tjänst för hämtning av grovavfall hemma, fortsätter hon.

Köer och trängsel på återvinningscentralerna

Villaägarna är mer nöjda än de som bor i lägenhet och de flesta tycker att det är enkelt att lämna grovavfall, elavfall och farligt avfall på återvinningscentralen. De tycker att öppettiderna är bra, men många är missnöjda med köer och trängsel på återvinningscentralerna.

– Vår mest populära återvinningscentral är Högsbo och det är också vår minsta. Där är det ofta köer och trångt. Vi har nu startat arbetet med att bygga en ny, tre gånger så stor återvinningscentral i samma område som kommer att ersätta den gamla. Vi siktar på att kunna öppna den om ungefär fyra-fem år, säger Hilda Kraamer.

De flesta göteborgare uppger att de sorterar sitt avfall väl och att de har stort förtroende för att det som samlas in behandlas på ett riktigt sätt. En övervägande del av både lägenhetsboende och villaägare uppger också att de försöker minska sitt avfall och återbruka eller lämna till återbruk. De säger sig även vara beredda att ändra sin livsstil för att minska sin miljöpåverkan från konsumtion.