”Vårt viktigaste livsmedel”. Vattenverken i Lackarebäck och Alelyckan har utsetts till så kallade riksintressen. ”Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och det är självklart att vi ska ha en lika hög skyddsstatus för det som för andra natur-, kultur- och näringsintressen”, säger Henrik Kant, förvaltningschef på kretslopp och vatten.

Göteborgs båda dricksvattenanläggningar är två av totalt 28 svenska anläggningar som av Havs- och vattenmyndigheten nu utsetts till riksintressen. Stämpeln som riksintresse innebär bland annat att särskild hänsyn måste tas vid exempelvis järnvägs- och vägbyggen. De ska också redovisas i kommunens översiktsplaner.

För att klassificeras som riksintresse måste en dricksvattenanläggning bland annat nyttjas av minst 50000 människor, ha hög kapacitet och god kvalitet samt vara rustad för klimatförändringar.